September

January 22, 2015

Oom Gert vertel

31 Mei 1910 was nie net die geboortedatum van die Unie van Suid-Afrika nie, maar ook die verskyningsdatum van ’n nuwe gesinstydskrif Die Brandwag. Onder die […]
January 22, 2015

Langenhoven veg teen Nederlands

Nog ’n skrywer wat deur die oorlog beïnvloed is, het nou op die toneel gekom: CJ Langenhoven, gebore 1873. Reeds as jong student het hy geen […]
January 22, 2015

Politieke stryd en die Hertzogprys

Die politieke spanning wat Langenhoven in staat gestel het om redakteur te word, het al van vroeg af bestaan tussen generaal Botha, eerste minister, en generaal […]
January 22, 2015

Afrikanerverdeeldheid vererger

Hertzog het steun ontvang van mense soos president Steyn, dominee Kestell, JHH de Waal en generaal CR de Wet. De Wet het op 28 Desember op […]
January 22, 2015

Afrikaans word onderwysmedium

Die onderwysordonnansies van Transvaal, Kaapland en die Vrystaat is in 1911 en 1912 verander om voorsiening te maak vir onderwys deur albei amptelike tale. Daarvoor was […]
January 22, 2015

Generaal De la Rey word doodgeskiet

Engeland het op 4 Augustus 1914 oorlog teen Duitsland verklaar. Generaal Botha en sy minister van verdediging, generaal Smuts, was oortuig dat dit die “eer en […]
January 22, 2015

Generaals Beyers verdrink en Jopie Fourie gefusilleer

Terwyl De Wet besig was met protesvergaderings, het luitenant-kolonel S.G. (Manie) Maritz, met ’n aantal volgelinge uit die Verdedigingsmag Upington verlaat en na die Duitsers oorgeloop. […]
January 22, 2015

Deur die Dorsland na Duitswes

In Generaal J.C.G. Kemp en die epiese woestyntog beskryf M.C.E. van Schoor dié tog ondanks die militêre en politieke mislukking as “’n verrykende invloed op die […]
January 22, 2015

Dood van Generaal Beyers en Jopie Fourie

Terwyl De Wet besig was met protesvergaderings, het luitenant-kolonel SG (Manie) Maritz, met ’n aantal volgelinge uit die Verdedigingsmag Upington verlaat en na die Duitsers oorgeloop. […]