Oktober

January 22, 2015

Kruger-wildtuin en ander ontwikkelings

Die emansipasie van Afrikaans was een van die kenmerke van die eerste Afrikanerbewind tussen 1924 en 1933 onder generaal Hertzog. Daarby was dit tot in 1929 […]
January 23, 2015

Stemreg vir vroue

Wit vroue bo 21 jaar het in 1930 stemreg gekry nadat ’n gekose komitee van die Volksraad in 1926 aanbeveel het dat hulle kan stem. Verskeie […]
January 23, 2015

FAK en ATKV kom tot stand

Hoewel Afrikaans amptelik erken is, is dit nog oral in die handel en staatsdiens afgeskeep. Daarop het ’n groep Johannesburgse Afrikaners gewys wat in 1929 in […]
January 23, 2015

Geesdrif en probleme van jeug

“Daardie kinders het selfrespek, en ’n mens wens net dat jy dit van alle Afrikaanssprekendes kan sê”, skryf Die Weste op 2 Oktober 1931 oor ’n […]
January 23, 2015

Eerste Afrikaanse rolprente

Afrikaans het in 1931 sy eerste klankrolprent gekry: Moedertjie, ’n 32-minuut lange verwerking van JFW Grosskopf se eenbedryf In die wagkamer deur Joseph Albrecht en Stephanie […]
January 23, 2015

Nuwe temas vir die poësie

Die Afrikaanse letterkunde is “nog maar dun en betreklik arm”, het Gustav Preller in 1926 geskryf. Afrikaanse skrywers het inderdaad nog nie veel te bied gehad […]
January 23, 2015

“Die Rooidag van die Afrikanerdom”

“Die Rooidag van die Afrikanerdom” is die benaming van die kritikus PC Schoonees vir die jare twintig. Een van die skrywers wat hy eervol vermeld, en […]
January 23, 2015

“Armblankes” maak ook vordering

Werke soos Ampie het die “armblanke” as motief gehad. Die benaming armblanke kom waarskynlik van die meestal minagtende Amerikaanse uitdrukking Poor White. Onze Arme Blanken was […]
January 23, 2015

Gelukslae en ’n suksesverhaal

In dié dae van armoede het duisende Afrikaners gestroom na ’n diamantveld wat padwerkers in 1926 in die omgewing van Lichtenburg ontdek het. Om wanorde met […]