November

January 22, 2015

Nuwe tydskrifte en koerante

Afrikaans se eerste intellektuele tydskrif, Standpunte, het in Desember 1945 die eerste keer verskyn. Die broers NP van Wyk Louw en WEG Louw het hulle lank […]
January 25, 2015

Erkenning vir NP van Wyk Louw

Die Tweede Wêreldoorlog het in 1945 tot ’n einde gekom en kommunikasie met die buitewêreld, veral Europa, het weer moontlik geword. Reeds voor die oorlog het […]
January 25, 2015

Op weg na apartheid

Voor die einde van die oorlog het die vernaamste Geallieerde nasies besluit om ’n wêreldorganisasie te stig wat internasionale geskille uit die weg moes ruim en […]
January 25, 2015

Die eerste apartheidsmaatreëls

Die opposisie en die buitewêreld was geskok oor Smuts se neerlaag en hiperkrities teenoor die NP. “Don’t give the Nats a sporting chance!”, het oudminister JH […]
January 25, 2015

Stryd oor kieserslyste

Die onderlinge agterdog tussen die Nasionale en Verenigde Party het bygedra tot een van die negatiefste apartheidsmaatreëls – wetgewing om die bruin kiesers van die gemeenskaplike […]
January 25, 2015

Apartheid skep bitterheid

Die apartheidsmaatreëls het, soos die Anglo-Boereoorlog, opnuut ’n kloof tussen wit en bruin Afrikaanstaliges geskep. Ongeveer 70 000 bruin, 30 000 Indiër- en 1600 wit gesinne […]
January 25, 2015

’n Industriële revolusie

Die eerste jare van die nuwe bewind is nie net deur apartheid gekenmerk nie. Opvallender was die industriële revolusie waaraan Afrikaners ’n al hoe groter aandeel […]
January 25, 2015

Sukses deur vernuwing

“Sekere koerante was onlangs vol berigte dat die sogenaamde ‘Amerikaanse sigaret-oorlog’ nou ook na Suid-Afrika versprei. Die waarheid van die saak is: die ‘oorlog’ is hier […]
January 25, 2015

Van lugbrug tot volksfees

Die hoofkenmerk van die internasionale politiek ná die Tweede Wêreldoorlog was die “koue oorlog” tussen die kommunistiese Sowjet-blok en die Weste. Suid-Afrika het die Weste gesteun. […]