May 11, 2015

“Ek het elke dag vir jou gebid”

Die Europese reis was ’n triomftog vir Du Toit, maar daarna het sy invloed afgeneem. Die begin van die einde lê in ’n geskiedenis wat later […]
May 12, 2015

Sewe duiwels

“Jy doen nooit iets agter my rug nie.” Dié woorde van Kruger aan Leyds was kenmerkend van die President. In die presidentsverkiesing van 1893 het die […]
May 13, 2015

Reise op swak paaie

Een van die verdienstes van Ou Oom Jan is dat hy in sy Sewe Duiwels ’n deel van ’n vergane werklikheid laat herleef. In Di Geldduiwel […]
May 14, 2015

Vermaak en werk

Party transportryers het ’n konsertina saamgeneem om bietjie vermaak op die lang pad te verskaf. Die konsertina was die hoofinstrument vir Boeremusiek, dit wil sê dansmusiek […]
May 15, 2015

Siekte en geneesmiddels

Hoewel die meeste Afrikanergesinne groot was, het siektes soms talle lewens geëis, ook van kinders. Doodberigte in die Kerkbode bevat aangrypende verhale: ’n egpaar Smit maak […]
May 16, 2015

Wit en bruin Afrikaanstaliges

Soos elders ter wêreld was daar in die negentiende eeu nog talle beperkings op die stemreg. Vroue het nog nêrens die stemreg gehad nie. Soos in […]
May 17, 2015

Goud bring nuwe lewe

Wat die ekonomie en vervoerwese ingrypend sou verander, was die ontdekking van goud. Van 1884 af het mense op plase in die Witwatersrand begin goud soek. […]
May 18, 2015

SJ du Toit en die goud van Langlaagte

Toe die Randse goudvelde opgang maak, het ’n paar mense van die Paarl ’n sindikaat gevorm en twee afgevaardigdes direk na SJ du Toit gestuur;  om […]
May 19, 2015

Eerste Afrikaners in die Goudstad

Een van die min oorspronklike Randse Afrikaners wat ’n groot aandeel in die ontwikkeling van die goudvelde gehad het, was die eiendomsagent en dorpsontwikkelaar Louw Geldenhuys. […]