May 1, 2015

Transvaalse uitlanders vra Britse “beskerming”

Gebeurtenisse in Transvaal het die Patriot gou bevorder. Brittanje het dié land geannekseer en op die ou end moes die Transvalers vir hul vryheid veg. Die […]
May 2, 2015

Engeland annekseer Transvaal

Op 15 Februarie 1877 is Sekhukhune gedwing om Transvaal se vredesvoorwaardes te aanvaar. Een van die voorwendsels vir die Britse anneksasie het dus weggeval, en Shepstone […]
May 4, 2015

“Onze Jan” Hofmeyr word politikus

Die Britte het geweier om die anneksasie van Transvaal ongedaan te maak, omdat die republiek te swak sou wees teen Cetswayo se Zoeloes. Ironies genoeg het […]
May 5, 2015

Die Patriot steun die Transvalers

Dit was veral die Patriot wat die groot voorvegter vir die Transvaalse saak geword het. Die blad het al hoe gewilder geword. Volgens ds. SJ du […]
May 6, 2015

Transvaalse Vryheidsoorlog begin

Die stemming in Transvaal was teen dié tyd al heelwat anders as toe Shepstone dit sonder slag of stoot kon annekseer. Volksvergaderings getuig van ’n groeiende […]
May 7, 2015

Majuba

Lanyon het ’n afdeling soldate onder kol. Philip Anstruther gelas om van Lydenburg na Pretoria te gaan om die garnisoen daar te versterk. Die Transvalers het […]
May 8, 2015

“Majuba laat Afrikanerbond wortel skiet”

“Die Vierkleur van ons dierbaar land/ Die waai weer oor Transvaal,/ En wee die Godvergete hand/ Wat dit weer neer wil haal!” Só begin SJ du […]
May 9, 2015

Nuwe taalregte

Die nasionalisme van die 1880erjare het vir die Kaapse Afrikaners een winspunt gebring. Onder leiding van SJ du Toit, JH Hofmeyer, WP de Villiers en TP […]
May 10, 2015

’n Taalstryder tussen die grotes

Ds. SJ du Toit is in 1882 na Transvaal as die nuwe superintendent van onderwys. Die driemanskap – Paul Kruger, Piet Joubert en MW Pretorius –het […]