Junie

January 22, 2015

Nagmaal op die platteland

“Die Hervormde kerk het nagmaal, die Verenigde kerk het nagmaal, die Enkel Gereformeerde kerk het nagmaal, en in al die paaie wat na Uitdraai lei, ry […]
January 22, 2015

Vereniging en skeuring

Die “Verenigde kerk” waarvan Van Melle in Dawid Booysen melding maak, is nie meer onder die naam bekend nie. Die ou naam herinner egter aan die […]
January 22, 2015

Engels vorder in die kerk

Die kerk was een van die instellings waarin daar byna die hele 19de eeu ’n felle kultuurstryd gewoed het. Aanvanklik is probeer om die NG Kerk […]
January 22, 2015

Aanhitsers van ’n oorlog

Engels was teen die end van die 19de eeu die huistaal van verskeie vooraanstaande Afrikaners in Kaapstad. Toe ’n Afrikanerouerpaar van hul dogter op Wellington ’n […]
January 22, 2015

Krisis oor ’n rewolwerskoot

Terwyl generaal William Butler in 1898 as hoë kommissaris waargeneem het, het hy baie gedoen om die South African League met sy buitensporige eise en luidrugtige […]
January 22, 2015

’n Edele besluit

Van die Bloemfonteinse konferensie in Junie tot in Oktober 1899 het die Britse regering al hoe meer druk op Transvaal uitgeoefen. “Onze Jan” Hofmeyr het die […]
January 22, 2015

Ekstase en somberheid

Die skryfster Olive Schreiner, suster van die eerste minister van Kaapland, het op 24 Mei 1899 begin skryf aan An English South African’s View of the […]
January 22, 2015

Oorlog!

Pretoria was stil op 10 Oktober, aangesien president Kruger in ’n openbare kennisgewing gevra het dat sy verjaarsdag nie gevier word nie. Frederik Rompel, wat verbonde […]
January 22, 2015

SJ du Toit en sy seun verskil

Sommige Afrikaners wat kon gaan veg, wou nie. Ander wat wou gaan veg, kon nie. Party burgers was eerder boere as Boere. Hulle het soveel waarde […]