Julie

January 22, 2015

Kruger verlaat Transvaal

President Kruger was sedert sy vertrek uit Pretoria saam met sy huishouding by Waterval-Onder, omdat Machadodorp te koud vir hom was. Die regering het op Machadodorp […]
January 22, 2015

Nederlanders en Vlaminge steun die boere

Sowat 150 000 mense het president Kruger op 22 November 1900 by die Franse hawe Marseille verwelkom. Ná ’n dag of twee is die reis per […]
January 22, 2015

Guerillastryd begin

Teen September 1900 was die Britte in besit van albei republieke buiten sommige Noord-Transvaalse distrikte. Dit het egter maar net daarop neergekom dat hulle die grond […]
January 22, 2015

Die kommandolewe

Professor Fransjohan Pretorius doen in sy werk Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog 1899–1902 uitvoerig en interessant verslag oor die kommandolewe: die kos en klere, godsdiens, dissipline, liggaamlike […]
January 22, 2015

Tydverdrywe op kommando

Dit blyk uit Fransjohan Pretorius se Kommandolewe tydens die Anglo-Boere-oorlog dat enkele burgers troeteldiere, veral honde, aangehou het, hoewel dit in die guerillafase byna onmoontlik geraak […]
January 22, 2015

Die vliegende drukkerye

De Volksstem het in Oktober 1899 ’n spoorwegwa as drukkery ingerig en na die Natalse front gestuur om die kommando’s van die gebeurtenisse op die ander […]
January 22, 2015

Die Boere en hul taal

Afrikaans was die spreektaal op kommando. Engelssprekendes en ’n groepie geleerde Afrikaners het Engels as skryftaal gebruik, maar die meeste het ’n wye spektrum tussen Afrikaans […]
January 22, 2015

Die beleid van “verskroeide aarde”

Een van die skitterendste oorwinnings wat die Boere in die oorlog behaal het, was dié van generaals De la Rey en Beyers op 13 Desember 1900 […]
January 22, 2015

“Methods of barbarism”

Onder die Britte wat die “verskroeide aarde”-beleid veroordeel het, was sir Henry Campbell Bannerman, leier van die Liberale Party. Hy het op 14 Junie 1901 in […]