Januarie

January 1, 2015

’n Rustige dag in Tafelbaai

Saterdag 6 April 1652 het besondere betekenis vir baie mense. Dié dag is vir hulle die begin van groot dinge in Suid-Afrika – ’n nuwe taal, […]
January 2, 2015

Waarom ’n handelspos noodsaaklik was

Hoewel die Portugese in die vyftiende eeu die militêre beheer gehad het oor die Indiese Oseaan en aangrensende kuste, asook die handel met die Ooste, was […]
January 3, 2015

“Goue eeu” in Nederland

Die koms van ’n groepie Nederlanders na die Kaap was eintlik die gevolg van ’n direksiebesluit van ’n groot maatskappy in een van die kleinste volkere […]
January 4, 2015

Teenslae en suksesse

Met die koms van Van Riebeeck het sommige Khoikhoi in die Suidwes-Kaap gewoon. Hulle was veeboere en die enigste gewas wat hulle gekweek het, was dagga. […]
January 5, 2015

Voedsel gerantsoeneer

Die tekort aan vee omstreeks April 1654 aan die Kaap was die gevolg van die optrede van die Khoikhoi-tolk Autshumao, Hadah of Herry. Met die koms […]
January 6, 2015

Die eerste slawe kom aan

Herry, wat soek was sedert die moord en diefstal van Oktober 1653, het in Junie 1655 weer by die Fort opgedaag. Hy het veertig mooi melkkoeie […]
January 7, 2015

Die eerste Vryburgers

Die Kompanjie het sy slawe hoofsaaklik as algemene arbeiders gebruik, maar ’n aantal was vakmanne soos timmermans en messelaars. Ander het as huisbediendes, tuiniers en veewagters […]
January 8, 2015

Na 10 jaar

Van Riebeeck wou graag na die Ooste gaan en het in 1662 sy lank begeerde bevordering gekry. Hy is opgevolg deur Zacharias Wagenaer. Toe dié op […]
January 9, 2015

‘n Krisisjaar vir Nederland en Afrikaans

Kort ná die verlies van Noord-Amerika het die stryd tussen Engeland en Nederland verder gegaan. Die Nederlanders het in 1666 en 1667 onder Michiel de Ruyter […]