Februarie

February 1, 2015

Boerekos en smulpape

Die nedersetting aan die Kaap is begin as verversingspos, en dit het in die agtiende eeu dikwels gebeur dat besoekers uit Europa in die hospitaal beland […]
February 2, 2015

Skipbreuke en die held Woltemade

Bartolomeus Dias het die Kaap “Stormkaap” genoem, en die naam was gepas. Sedert 1500 het honderde skipbreuke aan die Suid-Afrikaanse kus voorgekom. In die nag van […]
February 3, 2015

Verkenning van die land

Kusskeepvaart het tot in die 19de eeu nodig gebly weens die gebrek aan goeie paaie. Die oudste pad in Suid-Afrika, die “wagenpad na ’t bos”, het […]
February 4, 2015

Nuwe name vir nuwe sake

Met die verkenning van die land en sy diere en plante het daar ’n behoefte aan nuwe name ontstaan. Soos reeds vermeld, is bestaande name soms […]
February 5, 2015

Die lewe in die kolonie

Heel dikwels moes Afrikanervroue maar alleen die boerdery behartig as hulle mans dood was. Die kinders van die grensboer was ook al jonk selfstandig. Sommige dogters […]
February 6, 2015

Kerklike lewe aan die Kaap

Hoewel Afrikaners nie veel gelees het nie, was daar een boek waaruit die meeste elke dag gelees het en wat byna in alle gesinne te vinde […]
February 7, 2015

’n Groot Kaapse prediker

’n Paar vroeë predikante wat baie vir die Afrikaners beteken het, was W. van Gendt, J.P. Serrurier, H.C. Vos, Meent Borcherds en H.R. van Lier. Laasgenoemde […]
February 8, 2015

Die piëtisme brei uit

Michiel Christian Vos was die geestelike opvolger van Van Lier. Hy is in 1759 aan die Kaap gebore. Hy het jonk getrou om sy erfgeld in […]
February 9, 2015

Eerste demokratiese opvattings

Die sendingywer wat in die 18de eeu in Europa ontstaan het, was een van die nuwe stromings waarmee die Afrikaners aan die einde van die eeu […]