Augustus

January 22, 2015

Verwoes, verwoes, verwoes

Geen oorlog wat Brittanje sedert 1815 gevoer het, het daardie land meer aan geld en lewens gekos as die Anglo-Boereoorlog nie. Die land moes meer as […]
January 23, 2015

Die nood van die terugkerendes

Die historikus DW Krüger skryf aangrypend oor die terugkeer van die bittereinders – “die taaiste manne wat Suid-Afrika opgelewer het”, noem hy hulle – na die […]
January 23, 2015

Die triomftog van die oorwinnaar

Van die vernederings wat die Afrikaners in die maande onmiddellik ná die vrede moes verduur, was die besoek van Joseph Chamberlain aan Suid-Afrika van Desember 1902 […]
January 23, 2015

Die transformasie van Suid-Afrika

Saam met die armoede, honger en stoflike ellende was daar iets meer: vir die Afrikaner het dit ’n vreemde land geword. Brittanje het bereik waarna hy […]
January 23, 2015

Heropbou en ontwikkeling

Een van die vredesvoorwaardes was dat die Britte die duisende krygsgevangenes en die duisende vroue en kinders in die konsentrasiekamp na hul tuistes moes terugbring. Die […]
January 23, 2015

Kerke help ’n ontredderde volk

Die oorlog het ongeveer 20 000 kinders ouerloos gelaat. Familie en vriende kon sommige van hulle grootmaak, maar baie van hulle het geen heenkome gehad nie. […]
January 23, 2015

Gustav Preller besluit om te bly

Ná die oorlog kon Milner ’n tyd lank deur sensuur en krygswetregulasies die stigting van ’n Afrikanerpers teenwerk. Oorsese nuus kon nie vryelik die land binnekom […]
January 23, 2015

Die Hollands-Afrikaanse pers herleef

De Volksstem is in 1900 ná die val van Pretoria gestaak. Die redakteur en mede-eienaar, doktor FV Engelenburg, is gevang, beboet en na die Kaapkolonie gedeporteer. […]
January 23, 2015

Oprigting van eie skole

Die Hollands-Afrikaanse koerante was aan die voorpunt in die stryd wat kort ná die oorlog oor die verwaarlosing van Hollands op skool uitgebreek het. Die klagtes […]