April

April 1, 2015

Die Gelofte

Soos enkele ander leiers was Andries Pretorius ’n indrukwekkende figuur: meer as twee meter lank en goed gebou, so simmetries dat gesê is dat ’n beeldhouer […]
April 2, 2015

Bloedrivier

Teen dagbreek op 16 Desember 1838 het die mis opgeklaar. Sowat 10 000 Zoeloekrygers onder Dambuza (Nzobo) en Mhlela het herhaaldelik op die Voortrekkerlaer afgestorm. Die […]
April 3, 2015

’n Liefdesdriehoek van die Groot Trek

Te midde van al die ellende van 1838 was daar soms kans vir ’n bietjie skinder oor ’n liefdesgeskiedenis waarby die heldhaftige Marthinus Oosthuizen betrokke was. […]
April 4, 2015

Die Republiek Natalia

Vol hoop het die trekkers hul eie staat begin opbou. In 1839 is ’n grondwet geskryf; mans bo 21 jaar kon stem vir die Volksraad van […]
April 5, 2015

Voortrekkers verlaat Natal

Toe die Kaapse goewerneur verneem dat Smith hulp vra, het hy ’n mag onder kolonel Josias Cloete per skip gestuur om die beleërde garnisoen te ontset. […]
April 6, 2015

Nuwe botsings tussen Boer en Brit

Ná ’n besoek aan die Transgariep is die Kaapse goewerneur, sir Harry Smith, na Natal waar hy Andries Pretorius in Februarie 1848 ontmoet het. Smith het […]
April 7, 2015

Andries Pretorius trou weer

Toe die Winburgers Pretorius gevra het om te kom help, was sy 47-jarige vrou Christina (gebore De Wit) ernstig siek. Sy het reeds in Natal ’n […]
April 8, 2015

Geboorte van die Boererepublieke

Die neerlaag by Boomplaats het Pretorius se aansien as Voortrekkerleier kwaai geknou. Hy het egter voeling behou met die Afrikaners suid van die Vaalrivier, en het […]
April 9, 2015

Hollandse koerante in die Kaapkolonie

Baie Kaapse Afrikaners was omstreeks 1855 nog onverskillig teenoor die politiek en die verontregting van hul taal. Die Engelssprekendes wat aktief was in die politiek, was […]