Afrikanerkultuur

November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Deure

Twee soorte buitedeure het by die hartbeeshuis voorgekom, naamlik die raamtipe wat met riete, gras of ’n huid bedek was, en geklampte plankdeure. Albei soorte kon […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Vensters

Volgens Cachet en Spoelstra het die bootvormige hartbeeshuis dikwels net een vensteropening gehad. Dit het uit ’n ongedekte “vierkant” tussen twee dwarslatte[1] waarvan die hoogte ’n […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Die klei- of grondvloer 1: voorbereiding van die grond

Ter voltooiing van die huis is ’n dun vloer van 25 tot 38 millimeter (1 tot 1½ duim) en in sommige gevalle tot so dik as […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Die klei- of grondvloer 2: insit en afwerking van die vloer

Voordat die vloer ingesit is, is die grondoppervlak eers gelyk gemaak en vasgestamp.[1] Daarna is die gebreide grond- of kleimengsel, wat redelik styf moes wees, op […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Meubilering

Die meubels in ’n tydelike pioniershuis het slegs bestaan uit dít wat op die wa gelaai kon word as daar  getrek moes word. Bell het in […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Die raamwerk van die kapstylhuis

Soos in Europa het daar in Suid-Afrika drie basiese dakraamtipes by wigvormige dakhuise voorgekom, naamlik die gaffelsuilkonstruksie, die vurkondersteunde-nokpaalkonstruksie en die kapstylhuis (sparkapkonstruksie) (Fig. 1). Slegs […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Vorm 1: Die skilddak met geronde ente

Die kapstylhuis kon drie vorms aanneem, naamlik ’n saaldak met gewelafsluiting, ’n skilddak of ’n skilddak met geronde ente. Die kapstylhuise by die monding van die […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Vorm 2: Die skilddak

Die amateur kunstenaar RH Dingley het aan die Kaapse oosgrens ’n skets van ’n veeboer se kapstylhuis en werf gemaak, getiteld ’n Boer se huis in […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n wigvormige hartbeeshuis gebou? Vorm 3: Die saaldak

Die eerste tydelike woning wat aan die Kaap opgerig is, was die saaldakvormige kapstylhuis van Jan van Riebeeck en sy eggenote Maria, asook hulle seuntjie Lambertus, […]