Afrikanerkultuur

August 14, 2015

Di Afrikaanse Folksliid

deur D.F. du Toit, S.J. du Toit, C.P.Hoogenhout & A. Pannevis   ’n Ider nasi het syn LAND, Ons woon op Afrikaanse strand; Fer ons is […]
December 2, 2015

Die Gatskuurmeul

(geskryf deur JV Coetzee, Museumkurator van die Potchefstroom Museum, soos verskyn in Historia Junior, Februarie 1965) Een van die interessantste stukke uit die kultuurskatte van die […]
February 22, 2016

Die pionierslewe, noord van die Oranjerivier

(deur Kotie Roodt-Coetzee, soos verskyn in Historia Junior, Junie 1957) Afmeet van plase Die eerste Boere baanbrekers noord van die Kaapkolonie, het nie hulle plase gekoop […]
November 17, 2016

Wat is ’n hartbeeshuis nou eintlik?

Hierdie is die eerste artikel in ’n reeks oor volksargitektuur. Lees gerus die ander artikels in die reeks. Mense wat belangstel in Suid-Afrikaanse geskiedenis en hoe […]
November 17, 2016

Wat is die oorsprong van die term hartbeeshuis?

Soos met die begrip hartbeeshuis, bestaan daar ook heelwat verwarring oor die oorsprong van die term hartbeeshuis. Dit kan gedeeltelik daaraan toegeskryf word dat taalkundiges die […]
November 17, 2016

Wat is die oorsprong van die Suid-Afrikaanse bootvormige hartbeeshuis?

In hierdie artikel word die omstrede oorsprong van die omgekeerde bootvormige (hierna bootvormige) hartbeeshuis van nader beskou. Die algemene mening is dat die bootvormige hartbeeshuis op […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ʼn bootvormige hartbeeshuis gebou? Die raamwerk

Maria Minnaar, wat die Groot Trek as kind meegemaak het, het in haar herinneringe vertel: “Gewoonlik het die Voortrekkers, vóordat hulle bou, eers so ’n bietjie […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Dakbedekking

Gras of riet (biesies) is vir dekwerk gebruik. Riet het aan die binnekant van die huis die netjiesste vertoon, maar gras het die huis digter gemaak. […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Pleisterwerk

Om die huis van trekke deur die gras of riet te vrywaar, is die mure aan die binnekant tot op ’n hoogte van ongeveer 1 meter […]