Afrikanerkultuur

February 5, 2015

Kaaps-Hollandse boustyl

Hoewel die Kaaps-Hollandse boustyl eie is aan Suid-Afrika, kan sy oorsprong teruggevoer word na die eenvoudige inheemse Noord-Europese kapdakhuise, sekere Mediterreense boupraktyke en die stylvoorkeure van […]
February 5, 2015

Die ossewa

Tydens die Groot Trek was die ossewa die Trekkers se tuiste. Die ossewa het dieselfde doel gedien as vandag se karavaan. Gesinne het gewoonlik twee tot […]
February 5, 2015

Godsdienstige gebruike

Die Voortrekkers was gelowige mense. Hulle het hulle feitlik onbewustelik met die volk van Israel van die Bybel geïdentifiseer. Hul leiers het met God gewandel en […]
February 5, 2015

Die kinders moes leer

Op die trekpad was daar nie altyd onderwysers by die Voortrekkers se laers nie, dus kon die kinders nie skoolgaan nie. Wanneer daar vir langer tye […]
February 5, 2015

Ossewataal

Die ossewa het nie net ’n belangrike rol in die Voortrekkers se alledaagse lewe gespeel nie, maar ook ’n groot invloed op die ontwikkeling van Afrikaans […]
February 5, 2015

Siek kinders

Die Voortrekkers het nie dokters of hospitale gehad na wie hulle kon gaan as hulle siek of gewond was nie. Elke gesin het ’n medisynetrommeltjie of […]
February 5, 2015

Speeltyd

Tydens die Groot Trek was daar darem altyd vir Trekkerkinders ’n tydjie om te speel. Seuns kon van kleins af al perdry en met ’n voorlaaier […]
February 5, 2015

Kos en lekkernye

Soos alle kinders was die Trekkerkinders lief vir lekker kos en veral vir soetgoed. Daar was nie winkels of supermarkte waar Ma gou suiker, meel en […]
February 5, 2015

Volksfeeste

Van Riebeeckdag of Stigtingsdag Jan van Riebeeck het op 6 April 1652 in die Kaap die Goeie Hoop aan wal gestap. Hy moes ’n handelstasie aan […]