September

September 1, 2015

1 SEPTEMBER

Gebeure 1836 – William Cornwallis Harris begin met reis William Cornwallis Harris begin op hierdie dag sy reis na binneland vanuit Graaff-Reinet. 1837 – De Aar […]
September 2, 2015

2 SEPTEMBER

Gebeure 1848 – Transoranje tot Britse gebied verklaar Die gebied ten noorde van die Oranjerivier is in die veertigerjare van die vorige eeu gekenmerk deur voortdurende […]
September 3, 2015

3 SEPTEMBER

Gebeure 1800 – Graaff-Reinetse rebelle gevonnis In 1795 het rebelle van Graaff-Reinet hulle teen Kompanjie-gesag verset, landdros HCD Maynier verjaag en ’n “vrye Republiek” verklaar – […]
September 4, 2015

4 SEPTEMBER

Gebeure 1865 – Heilbron kom tot stand Pogings om ’n dorp op die plaas Rietfontein te stig, het al so vroeg as 1865 begin. In 1872 […]
September 5, 2015

5 SEPTEMBER

Gebeure 1939 – Genl. Hertzog bedank as Premier Sondag, 3 September, kondig Chamberlain, die Britse premier, in die laerhuis aan dat die Britse regering oorlog teen […]
September 6, 2015

6 SEPTEMBER

Gebeure 1880 – Stadsraad van Bloemfontein Die eerste werklik volwaardige stadsraad van Bloemfontein vergader op hierdie dag. Die raad het uit tien lede bestaan. 1900 – […]
September 7, 2015

7 SEPTEMBER

Gebeure Geen Geboortes 1794 – Johannes de Wet, vader van Marie Koopmans-De Wet, kampvegter vir persvryheid teen lord Charles Somerset en lid van die Kaapse wetgewende […]
September 8, 2015

8 SEPTEMBER

Gebeure 1682 – Halley se komeet Simon van der Stel, goewerneur aan die Kaap, maak in sy dagboek ’n aantekening met betrekking tot Halley se komeet […]
September 9, 2015

9 SEPTEMBER

Gebeure 1824 – Oranjerivier word grens Die Oranjerivier (Grootrivier) word die noordelike grens van die Kaapkolonie. 1828 – Sir Lowry Cole word goewerneur-generaal van die Kaapkolonie […]