Oktober

October 1, 2015

1 OKTOBER

Gebeure 1655 – Vrye ondernemerskap Jan van Riebeeck ontvang ’n brief van die Here XVII dat amptenare vrygestel mag word om vrye ondernemerskap te beoefen. 1829 – […]
October 2, 2015

2 OKTOBER

Gebeure 1925 – Eerste uitgawe van Die Volksblad, as dagblad, verskyn Die Volksblad is die oudste onder ons Afrikaanse koerante. Sy geskiedenis strek terug tot 18 […]
October 3, 2015

3 OKTOBER

Gebeure 1685 – Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie besluit om Franse Hugenote-vlugtelinge na die Kaap te stuur 1831 – Die “Driemanskap” telegrafeer hulle beswaar oor die vredesvoorwaardes […]
October 4, 2015

4 OKTOBER

Gebeure 1886 – Amptelike stigtingsdag van die goudstad Johannesburg 1929 – Tafelberg-kabelkar Die oorspronklike Tafelberg-kabelkar word in Kaapstad, Suid-Afrika, geopen. ’n Verbeterde kabelkar word op 4 Oktober 1997 ingewy. 1938 – Huldigingsfees vir Vader Kestell […]
October 5, 2015

5 OKTOBER

Gebeure 1837 – Piet Retief vertrek na Natal om met Dingane te onderhandel oor grondgebied 1960 – Referendum in verband met Republiekwording Die Nasionale Party het […]
October 6, 2015

6 OKTOBER

Gebeure 1654 – Houtbaai as woonplek vir Nederlandse gesinne Die direkteure van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie (Here XVII) stel Houtbaai aan Jan van Riebeeck voor as […]
October 7, 2015

7 OKTOBER

Gebeure Geen   Geboortes 1854 – Christiaan Rudolf (CR) de Wet, Boeregeneraal tydens die Anglo-Boereoorlog en rebellieleier († 3 Februarie 1922) Christiaan Rudolf De Wet was ’n Boeregeneraal tydens die […]
October 8, 2015

8 OKTOBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Ficksburg 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Ventersburgstasie, OVS. 1936 – Die eerste uitgawe van die Kaapstadse middagblad Die Suiderstem verskyn as lyfblad van die Verenigde Party 1948 – Mev. Rachel Steyn gehuldig […]
October 9, 2015

9 OKTOBER

Gebeure 1803 – Jacob Abraham Uitenhage de Mist en sy dogter Augusta vertrek na ‘n verkenning van die binneland Op 9 Oktober 1803 verlaat Jacob Abraham […]