November

November 19, 2015

19 NOVEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Balmoral- en Wilgerivierstasies, Tvl. 1926 – Balfourverslag deur Rykskonferensie aanvaar Die aanvaarding van die Balfourverslag deur die Britse Rykskonferensie van 1926 is ’n […]
November 20, 2015

20 NOVEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Gatberg, Ugie 1913 – Die nuwe pier aan die onderpunt van Adderleystraat in Kaapstad word geopen 1930 – Die FAK se Handhaaf-en-Boureeks word aangekondig Die FAK het van […]
November 21, 2015

21 NOVEMBER

Gebeure 1900 – Slag by Dewetsdorp wat sou duur tot 23 November 1957 – Sir De Villiers Graaff word verkies tot leier van die Verenigde Party (VP) 1968 – Ons vier […]
November 22, 2015

22 NOVEMBER

Gebeure 1838 – Andries Pretorius kom by die Trekkers se hooflaer aan 1853 – Algemene Kerkvergadering van die Ned. Hervormde Kerk in samesitting met die Volksraad […]
November 23, 2015

23 NOVEMBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Die Slag van Belmont Die slag by Belmont was die eerste geveg aan die Kaapstad-Kimberley-spoorweg. Genl. Jacobus Prinsloo, met 2000 burgers, het lord Methuen se […]
November 23, 2015

24 NOVEMBER

Gebeure 1831 – Statuut van Westminster bevestig Die Balfour-verklaring van 1926, wat die onafhanklike status van SA en die ander Britse Dominiums geformuleer het, het geen […]
November 25, 2015

25 NOVEMBER

Gebeure 1497 – Vasco da Gama se ruiltransaksie Op hierdie dag in 1497 het Vasco da Gama naby Mosselbaai anker gewerp. Hy was op pad Ooste […]
November 26, 2015

26 NOVEMBER

Gebeure 1862 – Kaapse Hooggeregshof beslis dat Kaapse NG Kerk slegs uit gemeentes binne Kaapland geleë, saamgestel mag wees Op hierdie dag is deur die Kaapse […]
November 26, 2015

27 NOVEMBER

Gebeure 1838 – Die strafkommando trek teen Dingaan uit 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Helvetia, Dewetsdorp/ Smithfield en Sanddrif, Aliwal-Noord-gebied   Geboortes 1798 – Andries Wilhelmus […]