Maart

November 1, 2016

1 MAART

Gebeure 1739 – Die opstand van Estienne Barbier Gedurende 1837 het tien grenboere vanuit die Piketberg-distrik ’n handelsekspedisie na ’n Namakwa-stam aan die Oranjerivier onderneem. ’n […]
November 1, 2016

2 MAART

Gebeure 1653 – Eerste retoervloot om vars voorraad in te laai Jan van Riebeeck se koms na die Kaap was primêr om ’n verversingspos te stig […]
November 1, 2016

3 MAART

Gebeure 1858 – Vierkleur in Potchefstroom gehys Die Vierkleur vlag van die Zuid-Afrikaanche Republiek is die eerste keer op 6 Januarie 1857 te Potchefstroom gehys, en […]
November 1, 2016

4 MAART

Gebeure 1832 – Kaatje Kekkelbek Die gedig oor Kaatje Kekkelbek verskyn vir die eerste keer in druk in The South African Sentinel. Dié gedig is uiters […]
November 1, 2016

5 MAART

Gebeure 1824 – Die South African Journal en Zuid-Afrikaansche Tijdschrift in Kaapstad gestig 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Houwater, Prieska 1924 – Die eerste eendaagse vlug […]
November 1, 2016

6 MAART

Gebeure 1881 – Eerste Vryheidsoorlog: Wapenstilstand ’n Voorlopige wapenstilstand tussen generaals Wood en Joubert is ooreengekom en die Britse regering erken die Boere-leiers as verteenwoordigers van […]
November 1, 2016

7 MAART

Gebeure 1802 – Sendingstasie op Betheldsdorp gestig Die Nederlands-gebore sendeling, Johannes van der Kemp, stig in Betheldsdorp, Oos-Kaap, vir die Khoi-gemeenskap ’n stasie van die Londense […]
November 1, 2016

8 MAART

Gebeure 1730 – Jan de la Fontaine aangestel as 13de Goewerneur aan die Kaap 1901 – Anglo-Boereoorlog: Hobhouse besoek Norvalspont Op 8 Maart 1901 lê die […]
November 1, 2016

9 MAART

Gebeure 1816 – Slagtersnek-rebellie Wat rondom Slagtersnek gebeur het, is as historiese feit in die geskiedenis van die Afrikanervolk as sodanig nie belangrik nie. Belangriker miskien […]