Augustus

August 1, 2015

1 AUGUSTUS

Gebeure 1654 – Die fort aan die Kaap se verdedigingspunt, die Walvis, sak inmekaar Die eerste fort wat aan die Kaap gebou is, het bekend gestaan […]
August 2, 2015

2 AUGUSTUS

Gebeure 1858 – Beheer van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie word aan Brittanje oorgedra 1900 – Anglo-Boereoorlog: Lord Kitchener neem bevel van magte oor Lord Roberts stuur […]
August 3, 2015

3 AUGUSTUS

Gebeure 1853 – Eerste Algemene Kerkvergadering op Rustenburg Op hierdie dag is die eerste Algemene Kerkvergadering van die onafhanklike Voortrekkerkerk op Rustenburg geopen. Hierdie vergadering met […]
August 4, 2015

4 AUGUSTUS

Gebeure 1782 – Stranding van die Grosvenor Vroeg die oggend van 4 Augustus 1782 heet die Grosvenor van die Britse Oos-Indiese Kompanjie (BOIK) enkele kilometers van […]
August 5, 2015

5 AUGUSTUS

Gebeure 1884 – Stigting van die Nieuwe Republiek  Die Vryheid Republiek of Nieuwe Republiek was een van die kleiner Boererepublieke in die huidige Suid-Afrika wat deur die Voortrekkers […]
August 6, 2015

6 AUGUSTUS

Gebeure 1863 – Seegeveg in Tafelbaai tussen die Alabama en die Sea Bride Op 5 Augustus 1863, die derde jaar van die Amerikaanse Burgeroorlog, het die […]
August 7, 2015

7 AUGUSTUS

Gebeure 1795 – Die Slag van Muizenberg Die eerste Britse oorname van die Kaap het nie eintlik plaasgevind omdat die Britte op daardie stadium die Kaap […]
August 8, 2015

8 AUGUSTUS

Gebeure 1846 – Burgersdorp aangelê Die plaas Klipfontein is van Gert Buytendach aangekoop vir 15 000 riksdaalders vir hierdie doel. Aanvanklike pogings om die dorp na […]
August 9, 2015

9 AUGUSTUS

Gebeure 1648 – Skipbreukelinge kom in Nederland aan Die skipbreukelinge van die Nieuw-Haerlem kom in Nederland aan. Die Nieuw-Haerlem was deel van ’n retoervloot wat gedurende […]