Augustus

August 1, 2015

1 AUGUSTUS

Gebeure 1654 – Die fort aan die Kaap se verdedigingspunt, die Walvis, sak inmekaar 1900 – Anglo-Boereoorlog: Kommandonek en Silkaastnek Generaal Ian Hamilton, met ’n mannekrag […]
August 2, 2015

2 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Lord Kitchener neem bevel van magte oor Lord Roberts stuur sy stafhoof, Lord Kitchener, om die algehele bevel van die magte oor […]
August 3, 2015

3 AUGUSTUS

Gebeure 1853 – Eerste Algemene Kerkvergadering op Rustenburg Op hierdie dag is die eerste Algemene Kerkvergadering van die onafhanklike Voortrekkerkerk op Rustenburg geopen. Hierdie vergadering met […]
August 4, 2015

4 AUGUSTUS

Gebeure 1782 – Stranding van die Grosvenor Vroeg die oggend van 4 Augustus 1782 heet die Grosvenor van die Britse Oos-Indiese Kompanjie (BOIK) enkele kilometers van […]
August 5, 2015

5 AUGUSTUS

Gebeure 1884 – Stigting van die Nieuwe Republiek met Vryheid as die hoofstad 1915 – De Klementie Beweging Op dié dag berig De Burger dat die vroue-optog die vorige middag in […]
August 6, 2015

6 AUGUSTUS

Gebeure 1863 – Seegeveg in Tafelbaai tussen die Alabama en die Sea Bride Op 5 Augustus 1863, die derde jaar van die Amerikaanse Burgeroorlog, het die […]
August 7, 2015

7 AUGUSTUS

Gebeure 1795 – Die Slag van Muizenberg Die eerste Britse oorname van die Kaap het nie eintlik plaasgevind omdat die Britte op daardie stadium die Kaap […]
August 8, 2015

8 AUGUSTUS

Gebeure 1873 – Eerste uitgawe van De Volkstem verskyn De Volkstem was die eerste Afrikaans-Hollandse daaglikse nuusblad wat noord van die Oranjerivier verskyn het. Hierdie pro-regeringsblad […]
August 9, 2015

9 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Leeuwfontnein en Lindequesdrif, ZAR 1918 – Taalfees op Riversdal Met groot geesdrif het Afrikaners op Riversdal saamgetrek om Taalfees te […]