April

November 1, 2016

1 APRIL

Gebeure 1572 – Slag by Den Briel In die 80-jarige Oorlog (1568 tot 1648) tussen Nederland en Spanje het die Nederlandse /Watergeuse onder leiding van Jan […]
November 1, 2016

2 APRIL

Gebeure 1595 – C de Houtman vertrek op sy seereis Op hierdie dag het Cornelis de Houtman met ’n eerste Nederlandse vragvloot van vier skepe uit […]
November 1, 2016

3 APRIL

Gebeure 1702 – Merestijn strand ’n Skip, die Meresteijn, strand aan die Kaapse weskus. ’n Deel van die vrag silwer en goud wat aan boord was, […]
November 1, 2016

4 APRIL

Gebeure 1706 – Kaapse bannelinge vertrek na Nederland Op hierdie dag het die retoervloot met Henning Huijzing, Jacobus van der Heijde, Ferdinandus Appel, Pieter van der […]
November 1, 2016

5 APRIL

Gebeure 1814 – Lord Charles Somerset word goewerneur aan die Kaap 1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag van Boshoff (ook bekend as Slag van Tweefontein) 1952 – Van […]
November 1, 2016

6 APRIL

Gebeure 1652 – Aankoms van Jan van Riebeeck Die middag om 14h30 van 5 April 1652 word Tafelbaai gewaar deur die opperstuurman van die Drommedaris, een van […]
November 1, 2016

7 APRIL

Gebeure 1501 – João da Nova kom by Mosselbaai aan Hy laat ’n klip met inskripsie daarop agter wat vandag te sien is in die Suid-Afrikaanse […]
November 1, 2016

8 APRIL

Gebeure 1602 – VOC kom tot stand Die Vereenigde Oost-Indiesche Compagnie kom tot stand onder leiding van Johan van Oldenbarneveldt. 1652 – Eerste vergadering van die […]
November 1, 2016

9 APRIL

Gebeure 1678 – Fondamente van die eerste kerkgebou aan die Kaap gelê Die gereelde kerkdienste aan die Kaap is eers in ’n saal in die Fort […]