Bevat al die elemente van tragedie tot verbode liefde, verwerping, wreedheid en patos