Bepalings en Voorwaardes

  1. Deur jou persoonlike inligting aan die FAK beskikbaar te stel—
    • Stem jy in dat jou naam, van, kontaknommer en e-posadress deur die FAK ingesamel word en op die Voortrekkermonumentgroep se apparatuur en programmatuur geberg, verwerk en bewaar word.
    • Stem jy in dat hierdie persoonlike inligting gebruik mag word vir direkte bemarking (hetsy verbaal, per telefoon, inskrif of in enige ander vorm) van enige van die FAK se aanbiedinge en promosies.
  2. Indien jy enige van jou persoonlike inligting wil verander, bywerk of verwyder kan ʼn e-pos aan die Ingligtingsbeampte van die FAK gestuur word by willem@kultuurtuiste.org.za.
  3. Indien jy enige klagte het in verband met hoe jou persoonlike inligting deur die Voortrekkermonumentgroep ingesamel, verwerk en/of bewaar word, kan sodanige klagte aan die die Ingligtingsbeampte van die FAK gestuur word by willem@kultuurtuiste.org.za.