Bailey se Baken, Bathurst

Metodiste-kerk, Clumber, Bathurst
September 11, 2019
Die Cuylerville-kerkie, dist. Bathurst
September 11, 2019

’n Kilometer noordoos van Bathurst, links van die pad na Trappesvallei, verhef ’n heuweltop hom effens bokant die omringende golwende, groen heuwels. Op sy kruin staan ’n eenvoudige klipbaken- Bailey’s Beacon – met ’n hoogs interessante geskiedenis.

Kolonel Jacob Cuyler het die toesig oor die vestiging van die verskillende groepe Britse Setlaars in hierdie omgewing gehad. Hy het in Mei 1820 sy kamp op hierdie heuwel opgeslaan en een groep Setlaars na die ander soos hulle van Algoabaai aangekom het, na hul bepaalde standplaas geleide gedoen. Hier het sir Rufane Donkin, waarnemende Goewerneur van die Kaap ook sy kamp gehad toe hy op die terrein vir die aanleg van die dorp Bathurst besluit het. Aan Johan Knobel, regeringslandmeter van die distrik Uitenhage, het hy opdrag gegee om die dorp aan te lê, en om bepaalde persele vir die drosdy, die pos en ander geboue uit te hou.

Die baken is in 1859 deur kapt. W. Bailey in sy opmeting van die Oostelike Distrikte as ’n uitkykpos opgerig.

In 1968 het die “National 1820 Settlers Memorial Committee” ’n toposkoop as gedenkteken hier opgerig en die Historiese Monumentekommissie het ’n gedenkplaat en sy wapen daarby aangebring.

(Geproklameer 1968)

 

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 151.