Aprilmaand is Van Riebeeck- en Stigtersmaand

Die Simon van der Stel-fees
April 15, 2017
Die rol wat die perd in die geskiedenis gespeel het
April 24, 2017

(Soos verskyn in Historia Junior)

Die standbeelde van Jan van Riebeeck en sy eggenote staan daar aan die voet van Tafelberg naby die see soos twee sterk pilare waarop die sierlike gebou van beskaafde Suid-Afrika stewig rus. Hulle simboliseer ook die invloed wat die afstammelinge van die Geuse (Jan) en die Hugenote (Maria) op die bevolking van ons Suiderland oorgedra het.

Die hoë geboue naby die standbeelde is ook betekenisvol want dit toon op tasbare wyse die ontwikkeling van Suid-Afrika vanaf die dae toe Jan van Riebeeck sy mense toegelaat het om weg vanaf die see na die binneland te beweeg en verder en verder te trek.

Toe Jan van Riebeeck op 6 April 1652 in Tafelbaai geland het, het hy nie net ’n verversingstasie kom stig nie, maar hy het die fondament van ’n nuwe nasie gelê.

Die standbeeld van Jan van Riebeeck is op 18 Mei 1899 deur die destydse burgemeester van Kaapstad, mnr. T Ball, onthul. Cecil Rhodes het dit aan Kaapstad geskenk nadat die beeldhouer, mnr. Tweed, dit voltooi het. Rhodes was nie by die onthulling teenwoordig nie.

Die standbeeld van Maria van Riebeeck (De la Queillerie) is op 2 Oktober 1954 deur Sy Koninklike Hoogheid, Prins Bernhard van die Nederlande in die Kompanjiestuin voor die Nasionale Kunsmuseum onthul. Dit is ’n geskenk van die Nederlandse regering. Dirk Wolbers was die beeldhouer.

In November 1968 is die beeld van Maria verskuif sodat dit vandag naby die standbeeld van Jan van Riebeeck staan.