Anton Ackermann (1911-1971)

André Huguenet (1906-1961)
July 13, 2020
Frederik Burgers (1907-1967)
July 13, 2020

deur Christof Greyling

Ackermann was alombekend as akteur en toerleier en regisseur van ’n reisende Suid-Afrikaanse toneelgeselskap.

Gebore in 1911, sluit Ackermann hom in die vroeë jare dertig by die toneelgeselskap van Wena Naudé en Willem van Zyl aan.

Hy stig later saam met Pikkie Uys ’n eie geselskap.

Hulle word in die laat jare dertig en vroeë jare veertig bekend as ’n gewilde toneel-egpaar met stukke soos Wittebroodsdae, Die hand van die gereg (deur S. Ignatius Mocke) en Koop my blomme (’n vertaling van Pygmalion van George Bernard Shaw).

In 1941 voer hy Vergeet my nie en Die Verstoteling op.

As akteur tree hy op in Ek sal opstaan (1959), Die Skerpioen (1946), en Pantoffelregering, 1947. Hy was ook die skrywer en regisseur van laasgenoemde.