Anna Petronella (Petro) COREEJES-BRINK

Emmerentia Frederika (Rentia) LANDMAN née REID
August 28, 2020
Elmarie WEYERS (née SLABBER)
August 28, 2020

deur Petro, Brackenfell, Kaapstad

 

Anna Petronella (Petro) COREEJES-BRINK née COREEJES is ’n boorling van Brackenfell in die Wes-Kaap, waar haar familie reeds 64 jaar woonagtig is. Sy is die oudste van twee dogters en vernoem na haar ouma aan moederskant, Anna Petronella Van WYK née Van DEVENTER (1930-2009). Op 18-jarige ouderdom het die familiegeskiedenisgogga haar behoorlik beetgepak toe sy ’n taak oor haar familie moes saamstel.  ’n Lekker lang gesprek met oupa Lukas Marthinus COREEJES (1917-1996) oor sy kinderjare in Carnarvon was die begin van ’n hunkering om meer te weet.

Petro het haar voorgraadse kwalifikasie in Biblioteekkunde en BA (Hons) Kultuurgeskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch behaal. Ses jaar na die genealogiegogga haar gebyt het, sou sy besig wees met ’n MA-tesis oor die genealogie en naamgewingsgebruike in die Coreejes-familie en behaal toe ook sodoende ’n MA-graad in Kultuurgeskiedenis met die titel ’n Genealogiese en kultuurhistoriese studie van die Coreejes-familie in Suid-Afrika: 1800-2000 (US, 2000).

Vir die afgelope 24 jaar is Petro as bibliotekaris in diens by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT).

Die impak wat ’n kuier aan huis van Johan en Ode Krige van Caledon Villa (met huismuseum) te Stellenbosch op haar in 1996 gelaat het, sou haar aanmoedig om nie net navorsing te doen oor haar eie familie nie, maar ook meer betrokke te raak om ander te help in die soeke na antwoorde oor hulle families. 

In 2002 word sy genooi om ’n praatjie oor haar navorsing by ’n GGSA Wes-Kaap-takbyeenkoms te lewer. So begin haar betrokkenheid by die tak en 18 jaar later is sy steeds lid van die lede-organisasie.  Sy het reeds van 2005 by die GGSA Nasionale Bestuur as addisionele lid betrokke geraak.  In  2012 word sy in die geskiedenis van die GGSA (sedert 1964) tot die eerste vroulike GGSA President verkies en dien in die amp tot Maart 2016.  In hierdie tyd is die Genootskap se geslaagde vyftigste bestaansjaar herdenk o.a. met ’n spesiale viering op die plaas ‘Joostenberg’, dist. Stellenbosch. ’n Begin is gemaak met die e-winkel en die jaarlikse argiewetoer het onder die vaandel van die Nasionale Bestuur begin funksioneer. 

Petro het ook SA genealogiese navorsers by IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) – Local History and Genealogy Section (2015-2019) verteenwoordig. Dit was die eerste keer in IFLA se geskiedenis dat iemand uit RSA genealogiese kringe in hierdie afdeling gedien het.

Sy het op die Nasionale Adviserende Argief Raad gedien as Wes-Kaapse verteenwoordiger en voorsitter (2015-2019).  Sy is tans steeds betrokke by die Argiefraad in die Wes-Kaap.

Aan die einde van 2018 het die Genealogiese Instituut van SA (GISA) haar deure gesluit en die versameling (voorheen RGN-versameling) is na KSUT geskuif en word onder haar leierskap verder ontwikkel en gratis aan die publiek beskikbaar gestel. In 2019 is sy genooi om in Changsha, China ’n referaat te lewer oor SA genealogiese bronne wat beskikbaar is aan die publiek.

Artikels en/of genealogiese bydraes uit Petro se pen:

 • Daar is meer aan ’n naam as wat die oog sien… (Capensis, June 2002: 2, p. 21-32). 
 • Francois Renier Duminy 1747-1811. Protea Boekhuis: Pretoria (Boekresensie). SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 20/2006: 1, p.230-232). 
 • Die vreemde paaie van Familienavorsing (Cape Librarian, Sep/Oct, 51/2007: 5,
  16-17). 
 • Who is my Father? (De Juffraauw Anna, Aug, 19./ 2009) saam L van Deventer.
 • Google Earth as inligtingsbron – grafsteeninligting in SA. SACH National Congress, Bloemfontein, Okt. 2010.
 • South African Genealogies (SAG), Volume 11, Scho-Sny. US Publishers: Stellenbosch, 2004 (Surname: Van Sittert: p. 323-326) (GISA, 2011). 
 • South African Family Registers (SAF), Volume 7, Coet-Cy. (Surname: Coreejes) [Format CD, 2011]. 
 • Ken ons werklik die mense na aan ons? (FAMILIA 52/2015: 1, p. 19-29). 
 • Opdatering van COREEJES-register vir Suid-Afrikaanse Familieregisters (e-weergawe, 2018.
 • South African Genealogies – from primary sources to publications. 2019 International Conference on Local Chronicles (ICLC) and the 9th Chinese Local Chronicles Academic Conference, Changsha, China.

 

Petro het ’n GGSA-toekenning ontvang ter erkenning van haar insette en bydraes tot die bestuur van die Begraafplaasprojek.

Haar passie om mense te help en om genealogiese bronne te bewaar, word steeds in plaaslike praatjies uitgeleef.  Petro dien ook reeds van haar studentedae op die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (SAVK) Raad en was vir lank die voorsitter van die Suidelike Streektak. Petro dien in 2020 steeds op die SAVK Nasionale Raad (verkose lede) en word dikwels oor genealogie en bronne geraadpleeg.