Kultuurkroniek

marthinus-van-bartMARTHINUS VAN BART, Redakteur van KultuurKroniek, is ’n joernalis-skrywer oor kultuurgeskiedenis met meer as 40 jaar ervaring van die joernalistiek. Hy was van Januarie 1976 tot einde November 2013 verbonde aan Die Burger in Kaapstad as senior spesialisskrywer en redakteur van erfenissake en het na sy aftrede hom by die FAK as Afrikaanse kultuurskrywer aangesluit.

Sy loopbaan het in 1967 as aanbiedingsassistent by die SAUK begin. Ná sy diensplig in die SA Vloot in 1968, het hy akademiese opleiding ontvang aan die Randse Afrikaanse Universiteit [BA Geesteswetenskappe] en die Universiteit Stellenbosch [BA (Hons.) Filosofie en die Hoër Onderwysdiploma]. Hy is ’n lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Oor die jare is verskeie toekennings aan hom gedoen vir voortreflike bewaringsjoernalistiek, kultuurbevordering en die bewusmaking by die publiek van die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse volksboukuns en die kultuurgeskiedenis van die land se breë kultuurverskeidenheid. Onder die toekennings aan hom is die goue medalje van die Stigting Simon van der Stel, die  medalje (van suiwer silwer) van die Stigting VOC, die ere-penning van die Afrikaanse Volkskultuurvereniging en die ATKV, en die Cape Times Centenary Award wat deur die Kaapse Instituut van Argitekte toegeken is.

Marthinus was as joernalis, vakkundige en geldinsamelaar persoonlik betrokke by verskeie historiese bewaringsprojekte, soos die restourasie van die eerste Christelik-nasionale Afrikaanse skool in die land, die Hugenote-Gedenkskool op Kleinbos in Dal Josafat; die oprigting van ’n Anglo-Boereoorlog-monument (Kaapse Rebelle-monument) op Laborie in die Paarl; die herdenking in 2006 van die Slag van Blaauwberg, en die omvattende restourasie van die historiese St. Stephen’s-kerk op Riebeeckplein in Kaapstad. Die gebou was aanvanklik in 1802 die eerste openbare skouburg in Suid-Afrika, African Theatre. Marthinus is trustee van die St. Stephen’s Restourasietrust en neem op rotasie-grondslag ook waar as voorsitter.

Drie nie-fiksie-kultuurboeke het reeds uit sy pen verskyn, naamlik Vir Vryheid en vir Reg, ’n Anglo-Boereoorlog-gedenkboek, Songs of the Veld and Other Poems, Engelse gedigte uit die Anglo-Boereoorlog en Kaap van Slawe – Die Britse slawebedryf van 1562 tot 1910: Met spesiale verwysing na die Kaap die Goeie Hoop vanaf 1680. Hy was ook die redakteur van Die Nasionale Vrouemonument Honderdjarige Herdenking: Verlede – Hede – Toekoms, wat op 16 Desember 2013 by die FAK verskyn het, en was medeskrywer van Die Afrikanerrebellie 1914-1915, wat in 2014 verskyn het. Hy doen tans navorsing oor die diatoniese harmonika as pioniersinstrument van Suid-Afrikaanse volksmusiek – met die oog op ‘n harmonika-en-kitaar-leerboek in Afrikaans vir beginners. Hy is musiekonderwyser in harmonika-en-kitaar vir beginners by die Nobelpark Musieksentrum in Sanlamhof, Bellville. 

KONTAKBESONDERHEDE:
E-pos: kultuurkroniek@gmail.com
Telefoon: 072 740 5203

Van Riebeeck se twee heinings en die apartheidsmite

Deur Marthinus van Bart Sowat honderd meter wes van die Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin se Rycroft-ingang by Bischopscourt, Kaapstad, is ...
Lees verder

Uitsonderlike kultuurwerk van WH Coetzer gou opgeveil

Deur Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com ’n Uitsonderlike olieverfskildery op doek van 1932 deur die Afrikaanse kunsskilder Willem Hermanus Coetzer (1900-1983) ...
Lees verder

Van Riebeeck Vereniging skrap sy ikoon op eeufees

Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com Die eerste private organisasie om spesifiek boeke oor belangrike, maar onbekende, grepe uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis ...
Lees verder

Grondonteiening, Monomotapa en die historiese waarheid

Deur Marthinus van Bart Die pas aangewese president van Suid-Afrika, Cyril Ramaphosa, het finaal al die kleure behalwe geel, groen ...
Lees verder

Boekbespreking: Apartheid’s Bastard Child

deur Hélène Opperman Lewis Duisende boeke en verhandelings is oor die afgelope eeu oor die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) geskryf – die ...
Lees verder

Jan van Riebeeck se plaas Bosheuvel bestaan vandag nog

Marthinus van Bart WEINIG mense is daarvan bewus dat die setel van die hoof van die Anglikaanse Kerk in Kaapstad, ...
Lees verder

Eerste internet-gids vir genealoë in Afrikaans en Engels

Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com Die eerste internet-gids om dit vir genealoë makliker te maak om hul weg na tersaaklike inligting ...
Lees verder

Gesogte publikasies oor die Anglo-Boereoorlog beskikbaar

Deur Marthinus van Bart Die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein het tans vyf gesogte publikasies oor die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) ...
Lees verder

Rolprent belaster Jan van Riebeeck én Afrikaners

Anti-wit propaganda-stuk blaas rassehaat en etniese grondonteiening aan Deur Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com ’n Pseudo-dokumentêre TV-rolprent, Krotoa, is pas in ...
Lees verder

Lydenburg se Voortrekkerskooltjie in brand beskadig

Word binnekort gerestoureer Marthinus van Bart Die oudste bestaande Voortrekkerskool wat in 1851 in Lydenburg, Noord-Oos-Transvaal, deur die Andries Potgieter-trekkergeselskap ...
Lees verder

Apartheid: Die verhaal in vier dele

Deur Marthinus van Bart ’n DVD wat die komplekse verhaal uiteensit van apartheid en afsonderlike ontwikkeling as politiek-maatskaplike pogings om ...
Lees verder

Vlammesee verswelg ‘bakermat van Afrikaans’

Deur MARTHINUS VAN BART Toe die historiese opstal van die Hugenote-plaas De Kleyne Bos (Kleinbos) in Dal Josafat naby die ...
Lees verder

Van Riebeeck’s het Klassieke musiektradisie in SA gevestig

Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com Een van die hoogste kultuuruitinge van enige gemeenskap is die uitvoerende kunste, veral musiek. Daarom is ...
Lees verder

Waar Boer en Boesman se musiek harmonieer

Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com Een van die vroegste musiekinstrumente van Suider-Afrika, die mondboog, het pas sy debuut op die gewilde ...
Lees verder

Eugène Marais dramatiseer Koranna-dwaalstorie oor inheemse musiek

Marthinus van Bart kultuurkroniek@gmail.com Die digter, skrywer, joernalis en natuurwetenskaplike Eugène Marais se Koranna-dwaalstories is sekerlik die uniekste vertolking van ...
Lees verder