30 SEPTEMBER

Gebeure 1885 – Republiek van Goosen afgeskaf Die Republiek van Goosen word afgeskaf en heringelyf in Brits-Betsjoeanaland, nadat ’n Britse militêre mag onder Sir Charles Warren na die gebied gestuur is. 1901 – Cornelis […]

29 SEPTEMBER

Gebeure 1652 – Tafelberg word bestyg Die eerste groep blankes aan die Kaap bestyg Tafelberg met die Khoi-kaptein Herrie as gids. 1761 – ’n Ekspedisie uit die Kaap steek die Oranjerivier oor 1858 – Vrede tussen Moshoeshoe en Oranje-Vrystaat […]

28 SEPTEMBER

Gebeure 1899 – Boeremagte vertrek na die Z.A.R. en O.V.S. se grense 1978 – PW Botha word Eerste Minister Na ’n tydperk van verraad, moord op […]

27 SEPTEMBER

Gebeure 1666 – Cornelis van Quaelb word kommandeur Zacharias Wagenaer word deur Cornelis van Quaelbergen opgevolg as kommandeur van die Kaap van Goeie Hoop. 1900 – Bekragtig oprigting van konsentrasiekampe Lord Frederick […]

26 SEPTEMBER

Gebeure 1815 – Suid-Afrikaanse Weeshuis ingewy Die eerste kinderhuis in Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Weeshuis, is deur ds. JP Serrurier van die Gemeente Kaapstad ingewy. 1901 – Anglo-Boereoorlog: Gevegte by […]

25 SEPTEMBER

Gebeure 1657 – Jan Hendrik Boom, tuinier aan die Kaap en sy vrou, Annetjie (de Boerin), ontvang toestemming om te boer en melkkoeie aan te hou, […]

24 SEPTEMBER

Gebeure 1660 – Jan van Riebeeck skryf aan Otto Jansz Jan van Riebeeck het aan Otto Jansz op Robbeneiland geskryf en hom onder meer meegedeel: “Voorts […]

23 SEPTEMBER

Gebeure 1983 – Gerrie Coetzee van Suid-Afrika word die eerste swaargewig bokskampioen uit Afrika   Geboortes 1869 – Christiaan Frederik (CF) Beyers, Boeregeneraal, prokureur, en leier in die Maritz-rebellie van 1914 († 8 Desember 1914) […]

22 SEPTEMBER

Gebeure 1849 – Stigting van die dorp Lydenburg 1899 – Anglo-Boereoorlog: Die ZAR neem die beheer oor die spoorlyne en werkwinkels van die Nederlandsche Suid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij […]

21 SEPTEMBER

Gebeure 1828 – Shaka vermoor Die Zoeloekoning Shaka is deur sy halfbroers, Dingane en Mhlangane, vermoor. 1899 – Die laaste sitting van die Vrystaatse Volksraad in […]

20 SEPTEMBER

Gebeure 1879 – Die telegraaflyn tussen Kaapstad en Johannesburg geopen 1914 – Begrafnis van generaal Koos de la Rey op Lichtenburg   Geboortes 1700 – Hendrik […]

19 SEPTEMBER

Gebeure 1737 – Daniël van den Henghel begin sy termyn as waarnemende goewerneur Daniël van den Henghel begin sy termyn as waarnemende goewerneur van die Kaapkolonie ná die dood van goewerneur Adriaan van […]

18 SEPTEMBER

Gebeure 1837 – Gerrit Maritz groet Piet Retief voor sy vertrek na die binneland 1860 – Suid-Afrikaanse Biblioteek en die Suid-Afrikaanse Museum geopen Die Suid-Afrikaanse Biblioteek […]

17 SEPTEMBER

Gebeure 1901 – Anglo-Boereoorlog: Elandsrivier op die plaas Modderfontein – Genl. Smuts val ’n buitepos, beman deur die 17th Lancer, aan 1901 – Anglo-Boereoorlog: Slag van Bloedrivierpoort, Natal Genl. Louis […]

16 SEPTEMBER

Gebeure 1795 – Britse vlag wapper eerste keer op Kasteel Die Britse vlag wapper vir die eerste keer op die Kasteel, nadat Engeland die Kaap vir […]

15 SEPTEMBER

Gebeure 1879 – Anglo-Zoeloe-oorlog: Cetshwayo krygsgevangene Die Zoeloekoning Cetshwayo kaMpande word as krygsgevangene na Kaapstad gestuur waar hy in die Kasteel die Goeie Hoop gevange gehou word. 1892 – Die eerste […]

14 SEPTEMBER

Gebeure 1795 – Kaap deur Engeland ingeneem Na hulle maklike oorwinning by Muizenberg op 7 Augustus 1795, hoofsaaklik vanweë die lafhartige optrede van lt-kol. CMW de […]

13 SEPTEMBER

Gebeure 1853 – Die Bainskloofpas tussen Wellington en Worcester in die Wes-Kaap, word vir verkeer oopgestel 1854 – JP Hofman as eerste president van die O.V.S. […]

12 SEPTEMBER

Gebeure 1900 – Long Tom vernietig Die Boere vernietig hulle eerste Creuzot “Long Tom”-kanon met dinamiet en gooi die wrakstukke in die Krokodilrivier. 1900 – Anglo-Boereoorlog: […]

11 SEPTEMBER

Gebeure 1900: Kruger trek die grens by Komatipoort oor na Lourenço Marques Op 29 Mei 1900 het Paul Kruger in die ampswoning sy vrou, Gezina, vir […]

10 SEPTEMBER

Gebeure 1901 – Anglo-Boereoorlog: Jongste Boer-kommandant en burgers sneuwel Die jongste Boer-kommandant, die 19-jarige Piet van der Merwe en drie-en-twintig burgers word in aksie in Driefontein, […]

9 SEPTEMBER

Gebeure 1939 – Hereniging tussen dr. DF Malan en genl. JBM Hertzog ’n Warm gevoel van uitbundige vreugde en dankbaarheid het die Nasionale Afrikanerdom op hierdie […]

8 SEPTEMBER

Gebeure 1886 – Die grawe vir goud is amptelik gemagtig en fortuinjagters stroom na die Witwatersrand 1900 – Anglo-Boereoorlog: Paardeplaats Genl. Buller, met 12 000 man […]

7 SEPTEMBER

Gebeure Geen   Geboortes 1794 – Johannes de Wet, vader van Marie Koopmans-De Wet, kampvegter vir persvryheid teen lord Charles Somerset en lid van die Kaapse […]

6 SEPTEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Britse troepe onder genl. Buller beset Lydenburg 1939 – Tweede Wêreldoorlog: Suid-Afrika verklaar oorlog teen Duitsland 1958 – Opening van die Aula, Universiteit van Pretoria Reeds in […]

5 SEPTEMBER

Gebeure 1939 – Genl. Hertzog bedank as Premier Sondag, 3 September, kondig Chamberlain, die Britse premier, in die laerhuis aan dat die Britse regering oorlog teen […]

4 SEPTEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Gatsrand 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Panstasie, Middelburg, Tvl; Leeuwriviermeule, Ladybrand 1931 – Die Capitol-teater, in Pretoria, beskryf as die […]

3 SEPTEMBER

Gebeure 1800 – Graaff-Reinetse rebelle gevonnis In 1795 het rebelle van Graaff-Reinet hulle teen Kompanjie-gesag verset, landdros HCD Maynier verjaag en ’n “vrye Republiek” verklaar – […]

2 SEPTEMBER

Gebeure 1848 – Transoranje tot Britse gebied verklaar Die gebied ten noorde van die Oranjerivier is in die veertigerjare van die vorige eeu gekenmerk deur voortdurende […]

1 SEPTEMBER

Gebeure 1853 – Wêreld se eerste driehoekige posseëls in Kaapkolonie uitgereik Op 1 September 1853 word die eerste gomposseël in Afrika in die destydse Kaap die […]