30 SEPTEMBER

Gebeure 1885 – Republiek van Goosen afgeskaf Die Republiek van Goosen word afgeskaf en heringelyf in Brits-Betsjoeanaland, nadat ’n Britse militêre mag onder Sir Charles Warren na die gebied gestuur is. 1901 – Cornelis […]

29 SEPTEMBER

Gebeure 1652 – Tafelberg word bestyg Die eerste groep blankes aan die Kaap bestyg Tafelberg met die Khoi-kaptein Herrie as gids. 1761 – ’n Ekspedisie uit die Kaap steek die Oranjerivier oor 1858 – Vrede tussen Moshoeshoe en Oranje-Vrystaat […]

28 SEPTEMBER

Gebeure 1683 – Vryburgers versoek skool en kerk Vryburgers vanuit die Stellenbosch omgewing rig ’n versoek aan die Politieke Raad van die Kaap. Hulle vra ondermeer […]

27 SEPTEMBER

Gebeure 1666 – Cornelis van Quaelb word kommandeur Zacharias Wagenaer word deur Cornelis van Quaelbergen opgevolg as kommandeur van die Kaap van Goeie Hoop. 1900 – Bekragtig oprigting van konsentrasiekampe Lord Frederick […]

26 SEPTEMBER

Gebeure 1815 – Suid-Afrikaanse Weeshuis ingewy Die eerste kinderhuis in Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Weeshuis, is deur ds. JP Serrurier van die Gemeente Kaapstad ingewy. 1901 – Anglo-Boereoorlog: Gevegte by […]

25 SEPTEMBER

Gebeure 1657 – Eerste Vryburger Jan Hendrik Boom, tuinier aan die Kaap en sy vrou, Annetjie (de Boerin), ontvang toestemming om te boer en melkkoeie aan […]

24 SEPTEMBER

Gebeure 1660 – Jan van Riebeeck skryf aan Otto Jansz Jan van Riebeeck het aan Otto Jansz op Robbeneiland geskryf en hom onder meer meegedeel: “Voorts […]

23 SEPTEMBER

Gebeure 1983 – Gerrie Coetzee van Suid-Afrika word die eerste swaargewig bokskampioen uit Afrika Geboortes 1869 – Christiaan Frederik (CF) Beyers, Boeregeneraal, prokureur, en leier in die Maritz-rebellie van 1914 († 8 Desember 1914) Christiaan […]

22 SEPTEMBER

Gebeure 1849 – Stigting van die dorp Lydenburg Die dorp Lydenburg is op 21 September 1849 gestig deur ‘n groep Voortrekkers wat voorheen in 1846 die […]

21 SEPTEMBER

Gebeure 1828 – Shaka vermoor Die Zoeloekoning Shaka is deur sy halfbroers, Dingane en Mhlangane, vermoor. 1899 – Die laaste sitting van die Vrystaatse Volksraad in […]

20 SEPTEMBER

Gebeure 1879 – Die telegraaflyn tussen Kaapstad en Johannesburg geopen 1886 – Germiston kom tot stand Die Johannesburg se voorstad, Germiston, kom op hierdie dag tot […]

19 SEPTEMBER

Gebeure 1737 – Daniël van den Henghel begin sy termyn as waarnemende goewerneur Daniël van den Henghel begin sy termyn as waarnemende goewerneur van die Kaapkolonie ná die dood van goewerneur Adriaan van […]

18 SEPTEMBER

Gebeure 1837 – Gerrit Maritz groet Piet Retief voor sy vertrek na die binneland 1860 – Suid-Afrikaanse Biblioteek en die Suid-Afrikaanse Museum geopen Die Suid-Afrikaanse Biblioteek […]

17 SEPTEMBER

Gebeure 1853 – Bainskloofpas open Bainskloofpas, gebou deur Andrew Geddes Bain, is op hierdie dag amptelik vir die publiek geopen. 1860 – Biblioteek en museum open […]

16 SEPTEMBER

Gebeure 1795 – Britse vlag wapper eerste keer op Kasteel Die Britse vlag wapper vir die eerste keer op die Kasteel, nadat Engeland die Kaap vir […]

15 SEPTEMBER

Gebeure 1879 – Anglo-Zoeloe-oorlog: Cetshwayo krygsgevangene Die Zoeloekoning Cetshwayo kaMpande word as krygsgevangene na Kaapstad gestuur waar hy in die Kasteel die Goeie Hoop gevange gehou word. 1892 – Spoorlyn voltooi […]

14 SEPTEMBER

Gebeure 1795 – Kaap deur Engeland ingeneem Na hulle maklike oorwinning by Muizenberg op 7 Augustus 1795, hoofsaaklik vanweë die lafhartige optrede van lt-kol. CMW de […]

13 SEPTEMBER

Gebeure 1853 – Bainskloofpas oopgestel Die Bainskloofpas tussen Wellington en Worcester in die Wes-Kaap, word vir verkeer oopgestel. 1854 – JP Hofman as eerste president van […]

12 SEPTEMBER

Gebeure 1900 – Long Tom vernietig Die eerste van die “Long Tom”- (Creusot-) kanonne word deur adjudant K Roos van die Staatsartillerie by Hectorspruit vernietig. Die […]

11 SEPTEMBER

Gebeure 1900: Kruger trek die grens by Komatipoort oor na Lourenço Marques Op 29 Mei 1900 het Paul Kruger in die ampswoning sy vrou, Gezina, vir […]

10 SEPTEMBER

Gebeure 1855 – Aberdeen kom tot stand Die dorp Aberdeen het amptelik op hierdie dag sy ontstaan gehad. Dit volg nadat die kerkraad van Graaff-Reinet ’n […]

9 SEPTEMBER

Gebeure 1824 – Oranjerivier word grens Die Oranjerivier (Grootrivier) word die noordelike grens van die Kaapkolonie. 1828 – Sir Lowry Cole word goewerneur-generaal van die Kaapkolonie […]

8 SEPTEMBER

Gebeure 1682 – Halley se komeet Simon van der Stel, goewerneur aan die Kaap, maak in sy dagboek ’n aantekening met betrekking tot Halley se komeet […]

7 SEPTEMBER

Gebeure Geen Geboortes 1794 – Johannes de Wet, vader van Marie Koopmans-De Wet, kampvegter vir persvryheid teen lord Charles Somerset en lid van die Kaapse wetgewende […]

6 SEPTEMBER

Gebeure 1880 – Stadsraad van Bloemfontein Die eerste werklik volwaardige stadsraad van Bloemfontein vergader op hierdie dag. Die raad het uit tien lede bestaan. 1900 – […]

5 SEPTEMBER

Gebeure 1939 – Genl. Hertzog bedank as Premier Sondag, 3 September, kondig Chamberlain, die Britse premier, in die laerhuis aan dat die Britse regering oorlog teen […]

4 SEPTEMBER

Gebeure 1865 – Heilbron kom tot stand Pogings om ’n dorp op die plaas Rietfontein te stig, het al so vroeg as 1865 begin. In 1872 […]

3 SEPTEMBER

Gebeure 1800 – Graaff-Reinetse rebelle gevonnis In 1795 het rebelle van Graaff-Reinet hulle teen Kompanjie-gesag verset, landdros HCD Maynier verjaag en ’n “vrye Republiek” verklaar – […]

2 SEPTEMBER

Gebeure 1848 – Transoranje tot Britse gebied verklaar Die gebied ten noorde van die Oranjerivier is in die veertigerjare van die vorige eeu gekenmerk deur voortdurende […]

1 SEPTEMBER

Gebeure 1836 – William Cornwallis Harris begin met reis William Cornwallis Harris begin op hierdie dag sy reis na binneland vanuit Graaff-Reinet. 1837 – De Aar […]