31 OKTOBER

Gebeure 1517 – Hervormingsdag Hierdie dag word in die Protestantse Kerke as die begin van die Kerkhervorming beskou, en jaarliks word dit op die Sondag die […]

30 OKTOBER

Gebeure 1854 – Goud is ontdek in die Soutpansberge 1899 – Anglo-Boereoorlog: Die Slag by Nicholsonsnek, Ladysmith Na die neerlae wat die Boere in die Anglo-Boereoorlog by Talana en […]

29 OKTOBER

Gebeure 1914 – Die protesskrif van genls. CF Beyers en CR de Wet, opgestel by Steenbokfontein Nadat genl. Christiaan Beyers op 19 Oktober 1914 Pretoria verlaat […]

28 OKTOBER

Gebeure 1900 – Gelderland verlaat Dar-es-Salaam Die Gelderland, met President Paul Kruger en sy geselskap aan boord, verlaat Dar-es-Salaam 1912 – Brief van J van Graan aan Louis Botha oor die […]

27 OKTOBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Lombardskop, Ladysmith 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Rensburgdrif, Parys 1901 – Anglo-Boereoorlog: Emily Hobhouse word onder militêre arres geplaas Emily Hobhouse is op […]

26 OKTOBER

Gebeure 1706 – Die Here XVII besluit om geen verdere immigrasie na die Kaap te steun nie Teen 1700 het daar na vyftig jaar sedert die […]

24 OKTOBER

Gebeure 1874 – Die Vierkleur word deur die Kruisvlag vervang Omdat staatspresident TF Burgers graag die sogenaamde Voortrekkervlag in ere wou herstel, het die Volksraad van […]

25 OKTOBER

Gebeure 1854 – Beleg van Makapansgrot In Oktober 1854 is ’n Boerejaggeselskap, bestaande uit 23 mans, vrouens en kinders, wreed deur die swart volk van Makapan […]

23 OKTOBER

Gebeure 1838 – Pietermaritzburg gestig Die aanwesigheid van verhongerde Boesmans het die Voortrekkers van Natal se beoogde eerste dorp Bosjesmansrand laat heet. Dit was ook as […]

22 OKTOBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Aanval by Luckhoff 1914 – Die Rebellie breek uit Die uitbreek van die gewapende Afrikanerprotes van 1914 tot 1915 het twee grondoorsake gehad. Aan die […]

21 OKTOBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Elandslaagte Genl. JHM Kock, met die Johannesburg-kommando en die Duitse en die Hollandse korps onder hom, het op 19 Oktober […]

20 OKTOBER

Gebeure 1859 – Die hoeksteen van die oudste kerkgebou in Transvaal, die NG Kerk in Potchefstroom, gelê 1885 – Die Boererepubliek Upingtonia kom tot stand 1899 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Talana  Baie […]

19 OKTOBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Die Transvaalse vlag word by Vryburg gehys 1900 – Anglo-Boereoorlog: Aanval by Fauresmith 1904 – Die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie is gestig Die oorlogsjare het Transvaal en […]

18 OKTOBER

Gebeure 1686 – Edik van Nantes herroep Na ’n reeks godsdiensoorloë in Frankryk in die 16de eeu het koning Hendrik IV in 1598 die Edik van […]

17 OKTOBER

Gebeure 1911 – Pres. Steyn deur Louis Botha genooi na byeenkoms om uniale politieke party te stig Dit is verbasend hoe gereeld pres. MT Steyn deur […]

16 OKTOBER

Gebeure 1815 – Cornelis Freek Bezuidenhout en Jacob Erasmus doodgeskiet Cornelis Freek Bezuidenhout, vergesel van sy seun en ’n besoeker, Jacob Erasmus, word deur Khoi-soldate onder […]

15 OKTOBER

Gebeure 1836 – Groot Trek: Slag van Vegkop 1910 – De Natal Onderwijzers Unie gestig 1960 – Republikeinse Dankfees Suid-Afrika het op 5 Oktober 1960 met […]

14 OKTOBER

Gebeure 1828 – Suid-Afrikaanse Kollege kom tot stand Tydens ’n vergadering in Kaapstad word besluit om die Suid-Afrikaanse Kollege (voorloper van die UK en SACS) te stig. 1895 – Die spoorlyn tussen Pretoria en […]

13 OKTOBER

Gebeure 1867 – Die eerste diamant in Suid-Afrika gevind Die kinders van die Jacobs-familie van die plaas De Kalk in die omgewing van die latere Hopetown, […]

12 OKTOBER

Gebeure 1679 – Simon van der Stel kom in die Kaap aan 1898 – Normaalskool gestig Die Bloemfontein Onderwysersopleidingskollege word as die Normaalskool gestig, met PJ […]

11 OKTOBER

Gebeure 1663 – Jonas de la Guerre verlaat die Kaap in ’n ekspedisie na die noorde Op hierdie dag het sersant Jonas de la Guerre die […]

10 OKTOBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Oorlog breek uit Die oorlog breek uit tussen die Britse Ryk en die twee Boererepublieke, Transvaal en Oranje-Vrystaat. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Alkmaarstasie, Tvl. […]

9 OKTOBER

Gebeure 1803 – Jacob Abraham Uitenhage de Mist en sy dogter Augusta vertrek na ‘n verkenning van die binneland Op 9 Oktober 1803 verlaat Jacob Abraham […]

8 OKTOBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Ficksburg 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Ventersburgstasie, OVS. 1936 – Die eerste uitgawe van die Kaapstadse middagblad Die Suiderstem verskyn as lyfblad van die Verenigde Party 1948 – Mev. Rachel Steyn gehuldig […]

7 OKTOBER

Gebeure Geen   Geboortes 1854 – Christiaan Rudolf (CR) de Wet, Boeregeneraal tydens die Anglo-Boereoorlog en rebellieleier († 3 Februarie 1922) Christiaan Rudolf De Wet was ’n Boeregeneraal tydens die […]

6 OKTOBER

Gebeure 1654 – Houtbaai as woonplek vir Nederlandse gesinne Die direkteure van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie (Here XVII) stel Houtbaai aan Jan van Riebeeck voor as […]

5 OKTOBER

Gebeure 1837 – Piet Retief vertrek na Natal om met Dingane te onderhandel oor grondgebied 1960 – Referendum in verband met Republiekwording Die Nasionale Party het […]

4 OKTOBER

Gebeure 1886 – Amptelike stigtingsdag van die goudstad Johannesburg 1929 – Tafelberg-kabelkar Die oorspronklike Tafelberg-kabelkar word in Kaapstad, Suid-Afrika, geopen. ’n Verbeterde kabelkar word op 4 Oktober 1997 ingewy. 1938 – Huldigingsfees vir Vader Kestell […]

3 OKTOBER

Gebeure 1685 – Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie besluit om Franse Hugenote-vlugtelinge na die Kaap te stuur 1831 – Die “Driemanskap” telegrafeer hulle beswaar oor die vredesvoorwaardes […]

2 OKTOBER

Gebeure 1925 – Eerste uitgawe van Die Volksblad, as dagblad, verskyn Die Volksblad is die oudste onder ons Afrikaanse koerante. Sy geskiedenis strek terug tot 18 […]

1 OKTOBER

Gebeure 1655 – Vrye ondernemerskap Jan van Riebeeck ontvang ’n brief van die Here XVII dat amptenare vrygestel mag word om vrye ondernemerskap te beoefen. 1829 – […]