30 NOVEMBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Swaar bombardement van Boere op die beleërde Ladysmith 1938 – Die fakkelloop vir die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument begin Die Sentrale Volksmonumentekomitee […]

29 NOVEMBER

Gebeure 1789 – Anton Anreith se preekstoel in die Groote Kerk, Kaapstad, in gebruik geneem Die kerkraad van die Groote Kerk in Kaapstad het in 1788 […]

28 NOVEMBER

Gebeure 1885 – Die spoorlyn tussen Kimberley en Kaapstad  geopen 1899 – Anglo-Boereoorlog: Die Slag van Modderrivier (Twee Riviere) Lord Methuen voer aan Britse kant die bevel. Genl. Koos de la Rey word in […]

27 NOVEMBER

Gebeure 1838 – Die strafkommando trek teen Dingaan uit 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Helvetia, Dewetsdorp/ Smithfield en Sanddrif, Aliwal-Noord-gebied   Geboortes 1798 – Andries Wilhelmus […]

26 NOVEMBER

Gebeure 1862 – Kaapse Hooggeregshof beslis dat Kaapse NG Kerk slegs uit gemeentes binne Kaapland geleë, saamgestel mag wees Op hierdie dag is deur die Kaapse […]

25 NOVEMBER

Gebeure 1497 – Vasco da Gama se ruiltransaksie Op hierdie dag in 1497 het Vasco da Gama naby Mosselbaai anker gewerp. Hy was op pad Ooste […]

24 NOVEMBER

Gebeure 1831 – Statuut van Westminster bevestig Die Balfour-verklaring van 1926, wat die onafhanklike status van SA en die ander Britse Dominiums geformuleer het, het geen […]

23 NOVEMBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Die Slag van Belmont Die slag by Belmont was die eerste geveg aan die Kaapstad-Kimberley-spoorweg. Genl. Jacobus Prinsloo, met 2000 burgers, het lord Methuen se […]

22 NOVEMBER

Gebeure 1838 – Andries Pretorius kom by die Trekkers se hooflaer aan 1853 – Algemene Kerkvergadering van die Ned. Hervormde Kerk in samesitting met die Volksraad […]

21 NOVEMBER

Gebeure 1900 – Slag by Dewetsdorp wat sou duur tot 23 November 1957 – Sir De Villiers Graaff word verkies tot leier van die Verenigde Party (VP) 1968 – Ons vier […]

20 NOVEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Gatberg, Ugie 1913 – Die nuwe pier aan die onderpunt van Adderleystraat in Kaapstad word geopen 1930 – Die FAK se Handhaaf-en-Boureeks word aangekondig Die FAK het van […]

19 NOVEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Balmoral- en Wilgerivierstasies, Tvl. 1926 – Balfourverslag deur Rykskonferensie aanvaar Die aanvaarding van die Balfourverslag deur die Britse Rykskonferensie van 1926 is ’n […]

18 NOVEMBER

Gebeure 1497 – Vasco da Gama seil om die Kaap Manoël I, Koning van Portugal, het Vasco da Gama aangesel as die opperbevelhebber van die ekspedisie […]

17 NOVEMBER

Gebeure 1815 – Slagtersnek-rebellie  1892 – Eerste gaslamp in Johannesburg Die eerste gaslamp in Johannesburg word buite die landdroskantoor op die Markplein geïnstalleer. 1939 – Die FAK […]

16 NOVEMBER

Gebeure 1855 – Aanleg van Pretoria Pretoria, genoem na kommandant-generaal Andries Pretorius, het sy aanleg as hoofstad van die ZAR te danke aan die feit dat Potchefstroom en […]

15 NOVEMBER

Gebeure 1855 – MW Pretorius word “provisionele” staatspresident van die ZAR Transvaalse leiers het geglo dat ’n nuwe grondwet die verdeeldheid wat gedurende die vroeë vyftigerjare […]

14 NOVEMBER

Gebeure 1837 – Groot Trek Potgieter en Uys eindig negedaagse veldtog teen Silkaats. 1837 – Groot Trek: Oor die Drakensberge Die eerste waens gaan oor die […]

13 NOVEMBER

Gebeure 1659 – Eerste ryp kersie in Kaapstad gepluk Op 13 November 1659 maak Van Riebeeck ’n inskrywing in sy dagboek waarin hy sê dat die […]

12 NOVEMBER

Gebeure 1837 – Retief se dogter verf sy geboortedatum op die rots by Kerkenberg 1839 – Slag by Kapain In ’n strafekspedisie teen Silkaats en die […]

11 NOVEMBER

Gebeure 1792 – NG gemeente Graaff-Reinet gestig Die NG gemeente Graaff-Reinet gestig as sesde gemeente in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 1838 – Andries Pretorius verleen hulp Andries Pretorius arriveer by die […]

10 NOVEMBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Heuningneskloof/Belmont 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Wonderfontein, Klein-Marico, Tvl. 1917 – Eerste viering van Afrikanerdag of Helpmekaardag Ná die Rebellie van 1914 het […]

9 NOVEMBER

Gebeure 1907 – Die Cullinan-diamant word op sy verjaarsdag aan koning Edward VII aangebied   Geboortes 1900 – Willem Hermanus (WH) Coetzer, skilder († 29 September […]

8 NOVEMBER

Gebeure 1679 – Kommandandeur Simon van der Stel kamp aan die oewer van die Eersterivier en noem die plek Stellenbosch Simon van der Stel en ’n […]

7 NOVEMBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Platrand, Ladysmith 1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag by Witkloof (Leliefontein), Belfast 1901 – “National Scouts Corps” gestig Aanvanklik het die Britse militêre owerheid Boere […]

6 NOVEMBER

Gebeure 1869 – Diamante te Kimberley ontdek Die Groot Gat, effektief die grootste uitgrawing deur mensehand ter wêreld, ontstaan. Ongeveer 23 miljoen ton materiaal is verwyder en die opbrengs 2,722 kg diamante. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag […]

5 NOVEMBER

Gebeure 1837 – Piet Retief lê sy eerste besoek aan Dingaan af by uMgungundlovu 1863 – Jan Brand word president Johannes Henricus (Jan) Brand word tot president van die Republiek van die […]

4 NOVEMBER

Gebeure 1778 – Plettenbergbaai vernoem Plettenbergbaai word na Joachim van Plettenberg, die 19de Goewerneur aan die Kaap, vernoem. 1795 – Colonie van Swellendam aanvaar Britse heerskappy Die Colonie van Swellendam aanvaar Britse heerskappy onmiddellik […]

3 NOVEMBER

Gebeure 1837 – Retief besoek Dingaan vir die eerste keer 1906 – Afrikaanse Taalvereniging (ATV) gestig Jan Hendrik Hofmeyr de Waal het in 1903 redakteur van […]

2 NOVEMBER

Gebeure 1824 – Eerste sinode in Kaapstad gevorm In 1806 is die politieke bande tussen Nederland en die Kaap beëindig. Hierdie gebeurtenis het ’n diepgaande invloed […]

1 NOVEMBER

Gebeure 1659 – Jan van Riebeeck teken in sy dagboek aan dat die eerste roos aan die Kaap gepluk is 1859 – Stigting van die Teologiese […]