31 MAART

Gebeure 1842 – Die eerste Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat word gestig 1859 – Stasie in Wellington Bouwerk aan die stasie in Wellington begin. Die […]

30 MAART

Gebeure 1902 – Anglo-Boereoorlog: Treinongeluk ’n Britse trein is in ’n ernstige ongelik naby Barberton betrokke. Etlike soldate kom te sterwe. 1947 – Erediens in die […]

29 MAART

Gebeure 1879 – Slag van Kambula Die geveg het ongeveer 4 ure lank geduur, en die Zoeloes het die onderspit gedelf. Ongeveer 2000 het gesneuwel terwyl […]

28 MAART

Gebeure 1658 – Slawe kom in Kaapstad aan Die eerste slawe kom op hierdie dag in die Kaap aan. Die tweede groep slawe sou kort daarna […]

27 MAART

Gebeure 1803 – Die Kaapkolonie aan die Bataafse Republiek oorhandig 1876 – Eerste uitgawe van The Cape Times verskyn in Kaapstad 1881 – Eerste Vryheidsoorlog: Slag […]

26 MAART

Gebeure 1840 – Wellington kom tot stand Wellington, aanvanklik bekend as “Wagenmakersvallei”, is op hierdie dag aangelê. Die naam is moontlik afgelei van die feit dat […]

25 MAART

Gebeure 1647 – Stranding van die Haarlem Die Haarlem, lid van die VOC se retoervloot op pad terug na Nederland, is die namiddag van 25 Maart 1647 […]

24 MAART

Gebeure 1842 – Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van […]

23 MAART

Gebeure 1846 – Eerste verwysing na Bloemfontein Henry D. Warden rig ’n skrywe aan die goewerneur waarin hy melding maak van die plaas Bloem Fontein, geleë […]

22 MAART

Gebeure 1685 – Die eerste land is aan die Kaap geregistreer 1896 – Ons Klyntji verskyn vir die eerste maal Ons Klyntji was die eerste en […]

21 MAART

Gebeure 1881 – Vredesluiting na Transvaalse Vryheidsoorlog Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het […]

20 MAART

Gebeure 1602 – Stigting van die VOC Gedurende die 16de eeu het Nederland as ’n sterk handelsmoondheid na vore getree en daarin geslaag om regstreeks met […]

19 MAART

Gebeure 1825 – Paul Kruger gedoop Paul Kruger, latere president van die Zuid-Afrikaansche Republiek is op hierdie dag te Cradock gedoop. Dit is ongeveer 5 maande […]

18 MAART

Gebeure 1852 – Sandrivierkonvensie onderteken Die Sandrivierkonvensie, wat die onafhanklikheid van emigrantboere noord van die Vaalrivier erken, word deur die Volksraad van die Transvaalse Republiek bekragtig. […]

17 MAART

Gebeure 1820 – Eerste Britse setlaars kom in Tafelbaai aan Die eerste Britse Setlaars kom aan boord die Nautilus en die Chapman in Algoabaai (Port Elizabeth) […]

16 MAART

Gebeure 1713 – Pokke-epidemie aan die Kaap Die begin van ’n erge pokke-epidemie aan die Kaap. Minstens ’n kwart van die blanke bevolking aan die Kaap […]

15 MAART

Gebeure 1840 – Die Geloftekerk  in Pietermaritzburg word ingewy en Erasmus Smit word as eerste predikant ingehuldig 1844 – De Natalier, Natal se eerste koerant, verskyn […]

14 MAART

Gebeure 1707 – Adam Tas vrygelaat Adam Tas, ’n bekende boer van Stellenbosch aan die begin van die 18de eeu, word vrygelaat na hy vir 13 […]

13 MAART

Gebeure 1888 – De Beers Consolidated Mines Ltd. gestig Die De Beers Consolidated Mines Ltd., onder beheer van Cecil John Rhodes kom tot stand en beheer […]

12 MAART

Gebeure 1488 – Bartolomeu Dias rig ’n kalksteenkruis op by Kwaaihoek Die Portugese navigator en ontdekkingsreisiger wat sover bekend die eerste seevaarder was wat om die Kaap die Goeie Hoop […]

11 MAART

Gebeure 1825 – Somerset-Oos gestig 1894 – Skip strand ’n Noorweegse skip, die Seagull strand met ’n vrag koffie by die Bakke, Mosselbaai. Daar was geen lewensverlies nie. 1900 […]

10 MAART

Gebeure 1648 – Jan van Riebeeck se eerste besoek Jan van Riebeeck se heel eerste besoek aan die Kaap duur van 10 tot 18 Maart 1648 […]

9 MAART

Gebeure 1816 – Slagtersnek-rebellie Wat rondom Slagtersnek gebeur het, is as historiese feit in die geskiedenis van die Afrikanervolk as sodanig nie belangrik nie. Belangriker miskien […]

8 MAART

Gebeure 1730 – Jan de la Fontaine aangestel as 13de Goewerneur aan die Kaap 1901 – Anglo-Boereoorlog: Hobhouse besoek Norvalspont Op 8 Maart 1901 lê die […]

7 MAART

Gebeure 1802 – Sendingstasie op Betheldsdorp gestig Die Nederlands-gebore sendeling, Johannes van der Kemp, stig in Betheldsdorp, Oos-Kaap, vir die Khoi-gemeenskap ’n stasie van die Londense […]

6 MAART

Gebeure 1881 – Eerste Vryheidsoorlog: Wapenstilstand ’n Voorlopige wapenstilstand tussen generaals Wood en Joubert is ooreengekom en die Britse regering erken die Boere-leiers as verteenwoordigers van […]

5 MAART

Gebeure 1824 – Die South African Journal en Zuid-Afrikaansche Tijdschrift in Kaapstad gestig 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Houwater, Prieska 1924 – Die eerste eendaagse vlug […]

4 MAART

Gebeure 1832 – Kaatje Kekkelbek Die gedig oor Kaatje Kekkelbek verskyn vir die eerste keer in druk in The South African Sentinel. Dié gedig is uiters […]

3 MAART

Gebeure 1858 – Vierkleur in Potchefstroom gehys Die Vierkleur vlag van die Zuid-Afrikaanche Republiek is die eerste keer op 6 Januarie 1857 te Potchefstroom gehys, en […]

2 MAART

Gebeure 1653 – Eerste retoervloot om vars voorraad in te laai Jan van Riebeeck se koms na die Kaap was primêr om ’n verversingspos te stig […]

1 MAART

Gebeure 1739 – Die opstand van Estienne Barbier Gedurende 1837 het tien grenboere vanuit die Piketberg-distrik ’n handelsekspedisie na ’n Namakwa-stam aan die Oranjerivier onderneem. ’n […]