29 FEBRUARIE

Gebeure  1510 – D’Almeida gooi anker in “Tafelbaai” Don Francisco d’Almeida gooi op hierdie dag anker in ’n toekomstige Tafelbaai. Tesame het die vloot uit drie skepe […]

28 FEBRUARIE

Gebeure  1706 – Adam Tas in hegtenis geneem  In die nag van 27/28 Februarie 1706 is Adam Tas deur landdros Starrenburg in hegtenis geneem. Dit is belangrik om daarop te […]

27 FEBRUARIE

Gebeure  1751 – Rijk Tulbagh, word goewerneur aan die Kaap  1837 – Wet word gepubliseer ’n Wet, bekend as die “Cape of Good Hope Punishment Act” word op […]

26 FEBRUARIE

Gebeure  1852 – Die Birkenhead strand ’n Skip, die Birkenhead strand naby Danger Point. Aan boord was gewees 638 passasiers. Slegs 184 sou lewend aan die […]

25 FEBRUARIE

Gebeure  1660 – Heining om vee te beskerm  Jan van Riebeeck besluit om ’n heining te plant sodat die inheemse volke nie gesteelde vee kan wegvoer nie. Oorblyfsels […]

24 FEBRUARIE

Gebeure  1862 – Edenburg gestig Die dorp het onstaan as ’n kerkdorp van die Ned. Geref. Kerk en is aangelê op die plaas Rietfontein. Die dorpsinwoners […]

23 FEBRUARIE

Gebeure  1854 – Oranje-Vrystaat kom tot stand  Nadat sir Harry Smith die gebied tussen die Oranje- en Vaalrivier tot die Oranjerivier-Soewereiniteit verklaar het, sou die Republikeinse Trekkers met die […]

22 FEBRUARIE

Gebeure  1707 – Stryd teen WA van der Stel gewen  Die inwoners van Stellenbosch is in die nag van 22 Februarie 1707 uit hul slaap gewek deur ’n jong man […]

21 FEBRUARIE

Gebeure  1657 – Eerste toekenning van grond aan Vryburgers aan die Kaap  Op hierdie dag het die eerste “nege vrije luyden” grond aan die Kaap gekry. Die burgers kon […]

20 FEBRUARIE

Gebeure  1656 – Jan van Riebeeck se seuntjie oorlede  Anthony, die babaseuntjie van Jan en Maria van Riebeeck, het slegs twee maande oud geword. Omdat daar […]

19 FEBRUARIE

Gebeure  1730 – Jan de la Fontaine as goewerneur van die Kaapkolonie benoem  Die Kaapse koloniste het op hierdie dag met blydskap verneem dat Jan de la Fontaine die nuwe […]

18 FEBRUARIE

Gebeure  1766 – Probleme op die slaweskip Meermin Enkele dae tevore het ’n skip bekend as die Meermin vanuit Madagaskar na die Kaap vertrek. Die skip […]

17 FEBRUARIE

Gebeure  1838 – Voortrekkers word wreed vermoor by Moordspruit, Blaauwkrans en Weenen (Slag van Saailaer)  Die Voortrekkers in Natal het in Februarie 1838 op Piet Retief se terugkeer van Dingaan af […]

16 FEBRUARIE

Gebeure  1850 – Harrismith ontstaan Harrysmith is vernoem na Harry Smith, baronet van Aliwal, asook Kaapse goewerneur gedurende 1847. Harry Smith word ook onthou omrede die […]

15 FEBRUARIE

Gebeure  1743 – Die Politieke Raad besluit om meer kerke aan die Kaap op te rig  Baron van Imhoff, besoekende goewerneur-generaal van Oos-Indië, het as voorsitter opgetree […]

14 FEBRUARIE

Gebeure  1687 – Die hoeksteen van die eerste NG Kerk op Stellenbosch word gelê  1785 – Cornelis Jacob van de Graaff word goewerneur  Cornelis Jacob van de […]

13 FEBRUARIE

Gebeure  1713 – Pokke-epidemie  Pokke-epidemie tref die verversingstasie aan die Kaap, nadat dit saam met die bemanning op ’n Nederlandse skip aangekom het. Die siekte veroorsaak onherstelbare […]

12 FEBRUARIE

Gebeure  1850 – Die eerste kunstentoonstelling in Suid-Afrika open in Kaapstad  1869 – Die Tweede Verdrag van Aliwal-Noord  Na die Tweede Basoeto-oorlog (1865 tot 1866) het […]

11 FEBRUARIE

Gebeure  1699 – Vryburgers en WA van der Stel  Wilhelm Adriaan van der Stel kom in die Kaap aan om by sy vader as goewerneur oor te […]

10 FEBRUARIE

Gebeure  1840 – Mpande word koning van die Zoeloes  MW Pretorius verklaar Mpande as koning van die Zoeloes nadat die mag van Mpande se broer, Dingane, gebreek is by […]

9 FEBRUARIE

Gebeure  1898 – Pres. Paul Kruger is herverkies as President van die ZAR  1841 – Daniël Lindley as predikant van die gemeente Pietermaritzburg aangestel  Na jare van ontevredenheid […]

8 FEBRUARIE

Gebeure  1837 – Die Voortrekkers kies die eerste kerkraad van die onafhanklike Voortrekkerkerk  Nadat die Trekgroep reeds oor die Oranjerivier was, is oorgegaan tot die daarstelling van […]

7 FEBRUARIE

Gebeure  1886 – Ontdekking van goud  George Walker ontdek goud terwyl hy die fondasies lê vir ’n huis op die Witwatersrand.  1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Vaalkrans […]

6 FEBRUARIE

Gebeure  1795 – Die Vryburgers roep die Republiek van Graaff-Reinet uit  In die 18de eeu bereik die eerste berede kommando’s van die Nederlandse setlaars die gebied waar Graaff-Reinet tans lê. Hulle […]

5 FEBRUARIE

Gebeure  1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Vaalkrans (Vaalkrantz) Dit begin op hierdie dag wat op 7 Februarie in ’n Boere-oorwinning eindig. Dag 1: Generaal Buller se mag van by die 24 […]

4 FEBRUARIE

Gebeure  1838 – Die Retief-Dingaan–traktaat   Piet Retief het in November 1837 vir die eerste keer met Dingaan onderhandel oor ’n grondgebied in Natal vir die Voortrekkers. […]

3 FEBRUARIE

Gebeure  1488 – Bartolomeus Dias land in Mosselbaai  Dias se karvele kon nie deur die sterk suidoostewind vaar nie, en met ’n roete-aanpassing het hulle om Kaappunt gevaar. Dias […]

2 FEBRUARIE

Gebeure  1653 – Eerste koolkoppe aan die Kaap geoes Op hierdie dag is die eerste mooi koolkoppe aan die Kaap geoes. Deel van die aandete was […]

1 FEBRUARIE

Gebeure  1708 – Louis van Assenburgh word goewerneur  Louis van Assenburgh word aangestel as  goewerneur aan die Kaap. Hy was ’n gerespekteerde militêre offisier. Anders as sy […]