31 DESEMBER

Gebeure 1687 – Die eerste Franse Hugenote vaar vanuit Nederland na Kaap die Goeie Hoop   Geboortes 1807 – Josias Philippus Hoffman, eerste president van die Oranje-Vrystaat († 13 Oktober 1879) Die eerste […]

30 DESEMBER

Gebeure 1691 – Eerste Franse kerkraad benoem Nadat kommandeur Simon van der Stel die Hugenote se versoek om ’n eie gemeente en kerkraad afgewys het, staan […]

29 DESEMBER

Gebeure 1811 – Moord op Landdros Stockenström Die oorsprong van die moordlustigheid en onbetroubaarheid wat swart op blank openbaar, het waarskynlik geen datumverwysing nie aangesien dit […]

28 DESEMBER

Gebeure 1850 – Die Heerengracht in Kaapstad is tot Adderleystraat herdoop 1912 – “Mishoop”-vergadering van die Hertzog-waaksaamheidskomitee Met die samestelling van die eerste Unie-kabinet wou die […]

27 DESEMBER

Gebeure 1838 – Groot Trek: Slag van die Opatikloof Ná die Slag by Bloedrivier het die Wenkommando Dingaanstat besoek en laer op die Entonjaneni-hoogte getrek. Op 27 […]

26 DESEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Suidrandmyn, Greylingstad; New Kleinfontein-myn, Oosrand, Tvl. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Houwater, Kaapkolonie 1905 – Geen kerkdienste op hierdie Tweede Kersdag Dit was […]

25 DESEMBER

Gebeure 1497 – Vasco da Gama ontdek Durban se natuurlike hawe 1652 – Eerste botter aan die Kaap gemaak 1838 – Die Trekkers begrawe Retief en sy makkers se beendere 1900 – Anglo-Boereoorlog: Aanval […]

24 DESEMBER

Gebeure 1651 – Jan van Riebeeck vertrek na die Kaap Op hierdie dag het Jan van Riebeeck en sy geselskap met drie skepe, die Drommedaris, die […]

23 DESEMBER

Gebeure 1838 – Inname van Umgundgundlovu In De Zuid-Afrikaan van 16 Februarie 1839 verskyn ’n brief wat Andries Pretorius op 23 Desember 1838 aan Jacobus Boshof […]

22 DESEMBER

Gebeure 1838 – Potchefstroom Potchefstroom (in die aanvangsjare bekend as Mooirivier, Mooirivierdorp of Vryburg) is deur AH Potgieter en sy mede-Trekkers aan die standhoudende Mooirivier aangelê, […]

21 DESEMBER

Gebeure 1838 – Voortrekkerkommando kom by Dingaan se afgebrande stat aan 1880 – Krygswet word in die ZAR afgekondig Die gebruik om deur vervorming van ’n […]

20 DESEMBER

Gebeure 1838 – Groot Trek: Voortrekkers bereik uMgungundlovu  Vier dae na die slag van Bloedrivier bereik die Voortrekkers uMgungundlovu wat deur Dingaan verlaat en aan die brand gesteek is. 1880 – Anglo-Boereoorlog: Slag van Bronkhorstspruit  Ten […]

19 DESEMBER

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Hekpoort (Breedtsnek), Tvl.   Geboortes 1792 – Andries Hendrik Potgieter, leier van die tweede groot trekgeselskap wat die Kaapkolonie verlaat het († 16 Desember 1852) Kmdt.genl. […]

18 DESEMBER

Gebeure 1923 – Suid-Afrika se eerste radio-uitsending vind plaas 1929 – Die FAK word in Bloemfontein gestig Die rede vir die stigting van die FAK kan teruggevoer word tot 1925 toe Afrikaans naas Engels […]

17 DESEMBER

Gebeure 1856 – De Republiek Lijdenburg word uitgeroep De Republiek Lijdenburg in Zuid-Afrika is op hierdie dag uitgeroep as die Oos-Transvaalse pioniers se reaksie op die […]

16 DESEMBER

Gebeure 1838 – Groot Trek: Slag van Bloedrivier Die Boere verslaan Zoeloemagte in die Slag van Bloedrivier, en word vir meer as ’n honderd en vyftig jaar daarna in Suid-Afrika as Geloftedag gevier. 1904 – […]

15 DESEMBER

Gebeure 1838 – Die Trekkers trek laer aan die sytak van die Buffelsrivier (Bloedrivier) 1899 – Anglo-Boereoorlog: Slag by Colenso Toe genl. sir Redvers Buller hom vroeg in […]

14 DESEMBER

Gebeure 1912 – Genl. Louis Botha bedank Genl. Hertzog se De Wildt-toespraak het heftige reaksie van Unioniste en ander Brits-gesindes tot gevolg gehad. In die Kabinet […]

13 DESEMBER

Gebeure 1880 – Zuid-Afrikaansche Republiek op Paardekraal herstel Daar was meer as 5000 burgers met sterk perde, blink geweerlope, bandeliere vol patrone en bladsakke gepak met […]

12 DESEMBER

Gebeure 1859 – MW Pretorius word as Staatspresident van die Oranje-Vrystaat verkies 1885 – Die eerste goudstampers aan die Rand gebruik   Geboortes 1750 – Lady […]

11 DESEMBER

Gebeure 1899 – Anglo-Boereoorlog: Slag van Magersfontein Die Anglo-Boereoorlog se rumoer naby Stormberg-stasie ten noorde van Molteno, het skaars bedaar toe een van die grootste veldslae in ons […]

10 DESEMBER

Gebeure 1879 – Protesvergadering op Wonderfontein teen die anneksasie van die ZAR deur 6000 burgers bygewoon 1899 – Anglo-Boereoorlog: Slag by Stormberg  Hierdie slag was een van die […]

9 DESEMBER

Gebeure 1838 – Die “Gelofte van Bloedrivier” word vir die eerste keer deur Sarel Cilliers afgelê Daar is al duisende woorde oor die vraag geskryf of […]

8 DESEMBER

Gebeure 1880 – Die Paardekraal-volksvergadering vind plaas in die nou Krugersdorp 1899 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Rensburgstasie, Colesberg 1899 – Anglo-Boereoorlog: Geveg by Lombardskop 1939 – Die Reddingsdaadbond (RDB) gestig […]

7 DESEMBER

Gebeure 1885 – Stigting van die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Kerk Sedert die vyftigerjare van die vorige eeu het die kerklike toneel in Transvaal gestaan in […]

6 DESEMBER

Gebeure 1906 – Die Transvaalkolonie verkry verantwoordelike bestuur van die Britse regering Die Anglo-Boereoorlog het die Afrikaners van die twee voormalige Boererepublieke polities oorweldig gelaat. Die […]

5 DESEMBER

Gebeure 1905 – Die derde Afrikanertrek kom in Comodoro Rivadavia in Argentinië aan 1934 – Stigting van die Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale Party Die Verenigde Suid-Afrikaanse Nasionale […]

4 DESEMBER

Gebeure Geen   Geboortes 1826 – Johannes Henoch Neethling, een van die groot predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die tweede helfte van die 19de eeu († […]

3 DESEMBER

Gebeure 1837 – Eerste kerkraad in die OVS bevestig Die Voortrekkers was pioniers in dié sin dat hulle die beskawingspad na die binneland van Suid-Afrika te […]

2 DESEMBER

Gebeure 1836 – Die eerste Voortrekker-volksraad gekies In die Kaapkolonie, van waar die Trekkers afkomstig was, het die grensboere geen aandeel in die regering van die […]

1 DESEMBER

Gebeure 1834 – Vrystelling van slawe Slawerny aan die Kaap was anders as op die plantasies van Noord-Amerika en Wes-Indië. Slawe was deel van die huishouding; […]