31 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Trein en soldate geroof Kommandant Danie Theron roof ’n trein en 30 soldate by Kliprivierstasie, naby die huidige Soweto. 1900 – Anglo-Boereoorlog: […]

30 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Krygsgevangenes vrygelaat Genl. Ben Viljoen laat ongeveer 2 000 Britse krygsgevangenes vry van die kamp by Nooitgedacht. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Beset Waterval-Boven […]

29 AUGUSTUS

Gebeure 1848 – Geveg by Boomplaats Die republikeinsgesinde Trekkers tussen die Oranje- en Vaalrivier was gekant teen die anneksasie van die gebied deur sir Harry Smith vroeg […]

28 AUGUSTUS

Gebeure 1879 – Cetshwayo gevange geneem Cetshwayo, laaste van die groot Zoeloe-konings, word gevange geneem deur die Britte aan die einde van die Zoeloe-oorloë. 1900 – […]

27 AUGUSTUS

Gebeure 1818 – Cradock in die Oos-Kaap gestig 1855 – Pres. JN Boshoff ingehuldig In ’n eenvoudige inhuldiging voor die Vrystaatse Volksraad het Jacobus Nicolaas Boshof […]

26 AUGUSTUS

Gebeure 1785 – Die distrik Graaff-Reinet is saamgestel 1879 – Die spoorlyn van Port Elizabeth bereik Graaff-Reinet 1901 – Anglo-Boereoorlog: Burgers gefusilleer D. Olewagen en J. […]

25 AUGUSTUS

Gebeure 1685 – Kommandeur Simon van der Stel vertrek op sy lang reis na Namakwaland 1900 – Anglo-Boereoorlog: Ontmoeting met Kruger President Steyn kom by Waterval-Onder […]

24 AUGUSTUS

Gebeure 1572 – Barholomeusnag Die Bartholomeusnag of Bloedbruilof was in 1572, toe duisende Protestante in Parys byeengekom het om die huwelik van Magaretha van Valois met […]

23 AUGUSTUS

Gebeure 1661 – Toekenning van plase beperk Die Here XVII beveel Jan Van Riebeeck om die toekenning van plase aan die Kaap te beperk tot beamptes […]

22 AUGUSTUS

Gebeure 1650 – Die Here XVII besluit om verversingspos aan die Kaap te stig Hierdie besluit het gelei tot die vestiging van die blankes in Suid-Afrika. […]

21 AUGUSTUS

Gebeure 1655 – Walvisvangery verbied Kommandeur Jan van Riebeeck het in sy pogings om die verversingspos aan die Kaap te vestig onder meer aan die NOIK […]

20 AUGUSTUS

Gebeure 1892 – “Transvaal National Union” gestig Die Uitlanders se baie griewe het uitgeloop op die totstandkoming van politieke organisasies wat hulle belange behartig het. So […]

19 AUGUSTUS

Gebeure 1901 – Anglo-Boereoorlog: Burgers gefusilleer By Graaff-Reinet word P.J. Fourie, J. van Rensburg en L.F.S. Pfeiffer deur ’n Britse vuurpeleton vir verraad en die moord […]

18 AUGUSTUS

Gebeure 1665 – Die eerste Nederduitse Gereformeerde gemeente in Suid-Afrika gestig (1665) met die landing van ds. Johannes van Arckel as eerste leraar van die NG gemeente Kaapstad. 1863 – Die eerste Transvaalse Staatskoerant […]

17 AUGUSTUS

Gebeure 1665 – Ds. Johannes (Joan) van Arckel kom in die Kaap aan 1779 – Die Oranjerivier is na prins Willem V van Oranje vernoem deur […]

16 AUGUSTUS

Gebeure 1800 – Kaapsche Stads Courant verskyn Die joernalistiek in Suid-Afrika het begin onder die Engelse bewind aan die Kaap, toe die Kaapsche Stads Courant en […]

15 AUGUSTUS

Gebeure 1865 – Slag van Thaba Bosigo 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Twyfelaar, ZAR 1989 – FW de Klerk word president van Suid-Afrika   Geboortes 1851 – August Ahrbeck, predikant en taalstryder […]

14 AUGUSTUS

Gebeure 1875 – Genootskap vir Regte Afrikaners gestig Op hierdie dag is ’n vergadering in die Paarl gehou wat ’n wending in die geskiedenis van die Afrikaanse […]

13 AUGUSTUS

Gebeure 1814 – Kaap word Britse kolonie Die Kaap word ’n Britse kolonie nadat Brittanje volgens die Londense Konvensie, vyf miljoen pond aan Nederland betaal het. […]

12 AUGUSTUS

Gebeure 1819 – Grahamstad is deur kol. John Graham gestig 1900 – Anglo-Boereoorlog: Modderfontein, Ventersdorp; Syferbult (ZAR) 1961 – Federasie van Rapportryerskorpse gestig Vroeg in die […]

11 AUGUSTUS

Gebeure Stellenbosse Musiekvereniging gestig Die Stellenbosse Musiekvereniging, op hierdie dag gestig, het ’n maksimum ledetal van vyftig en reël jaarliks agt of nege huiskonserte waarin lede […]

10 AUGUSTUS

Gebeure 1652 – Saad ontkiem Op hierdie dag is deur Van Riebeeck in sy dagboek aangeteken dat die grond so vrugbaar was dat saad wat weggespoel […]

9 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Leeuwfontnein en Lindequesdrif, ZAR 1918 – Taalfees op Riversdal Met groot geesdrif het Afrikaners op Riversdal saamgetrek om Taalfees te […]

8 AUGUSTUS

Gebeure 1873 – Eerste uitgawe van De Volkstem verskyn De Volkstem was die eerste Afrikaans-Hollandse daaglikse nuusblad wat noord van die Oranjerivier verskyn het. Hierdie pro-regeringsblad […]

7 AUGUSTUS

Gebeure 1795 – Die Slag van Muizenberg Die eerste Britse oorname van die Kaap het nie eintlik plaasgevind omdat die Britte op daardie stadium die Kaap […]

6 AUGUSTUS

Gebeure 1863 – Seegeveg in Tafelbaai tussen die Alabama en die Sea Bride Op 5 Augustus 1863, die derde jaar van die Amerikaanse Burgeroorlog, het die […]

5 AUGUSTUS

Gebeure 1884 – Stigting van die Nieuwe Republiek met Vryheid as die hoofstad 1915 – De Klementie Beweging Op dié dag berig De Burger dat die vroue-optog die vorige middag in […]

4 AUGUSTUS

Gebeure 1782 – Stranding van die Grosvenor Vroeg die oggend van 4 Augustus 1782 heet die Grosvenor van die Britse Oos-Indiese Kompanjie (BOIK) enkele kilometers van […]

3 AUGUSTUS

Gebeure 1853 – Eerste Algemene Kerkvergadering op Rustenburg Op hierdie dag is die eerste Algemene Kerkvergadering van die onafhanklike Voortrekkerkerk op Rustenburg geopen. Hierdie vergadering met […]

2 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Lord Kitchener neem bevel van magte oor Lord Roberts stuur sy stafhoof, Lord Kitchener, om die algehele bevel van die magte oor […]

1 AUGUSTUS

Gebeure 1654 – Die fort aan die Kaap se verdedigingspunt, die Walvis, sak inmekaar 1900 – Anglo-Boereoorlog: Kommandonek en Silkaastnek Generaal Ian Hamilton, met ’n mannekrag […]