31 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Trein en soldate geroof Kommandant Danie Theron roof ’n trein en 30 soldate by Kliprivierstasie, naby die huidige Soweto. 1900 – Anglo-Boereoorlog: […]

30 AUGUSTUS

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Krygsgevangenes vrygelaat Genl. Ben Viljoen laat ongeveer 2 000 Britse krygsgevangenes vry van die kamp by Nooitgedacht. 1900 – Anglo-Boereoorlog: Beset Waterval-Boven […]

29 AUGUSTUS

Gebeure 1848 – Geveg by Boomplaats Die republikeinsgesinde Trekkers tussen die Oranje- en Vaalrivier was gekant teen die anneksasie van die gebied deur sir Harry Smith vroeg […]

28 AUGUSTUS

Gebeure 1879 – Cetshwayo gevange geneem Cetshwayo, laaste van die groot Zoeloe-konings, word gevange geneem deur die Britte aan die einde van die Zoeloe-oorloë. 1900 – […]

27 AUGUSTUS

Gebeure 1818 – Cradock in die Oos-Kaap gestig Die dorp Cradock is in die Oos-Kaap gestig. Een van Cradock se bekendste besienswaardighede is die Schreiner Huis-museum […]

26 AUGUSTUS

Gebeure 1785 – Die distrik Graaff-Reinet is saamgestel 1879 – Die spoorlyn van Port Elizabeth bereik Graaff-Reinet 1901 – Anglo-Boereoorlog: Burgers gefusilleer Daniël Olewagen en Ignatius […]

25 AUGUSTUS

Gebeure 1685 – Kommandeur Simon van der Stel vertrek op sy lang reis na Namakwaland 1900 – Anglo-Boereoorlog: Ontmoeting met Kruger President Steyn kom by Waterval-Onder […]

24 AUGUSTUS

Gebeure 1572 – Barholomeusnag Die Bartholomeusnag of Bloedbruilof was in 1572, toe duisende Protestante in Parys byeengekom het om die huwelik van Magaretha van Valois met […]

23 AUGUSTUS

Gebeure 1661 – Toekenning van plase beperk Die Here XVII beveel Jan Van Riebeeck om die toekenning van plase aan die Kaap te beperk tot beamptes […]

22 AUGUSTUS

Gebeure 1650 – Die Here XVII besluit om verversingspos aan die Kaap te stig Hierdie besluit het gelei tot die vestiging van die blankes in Suid-Afrika. […]

21 AUGUSTUS

Gebeure 1655 – Walvisvangery verbied Kommandeur Jan van Riebeeck het in sy pogings om die verversingspos aan die Kaap te vestig onder meer aan die NOIK […]

20 AUGUSTUS

Gebeure 1892 – “Transvaal National Union” gestig Die Uitlanders se baie griewe het uitgeloop op die totstandkoming van politieke organisasies wat hulle belange behartig het. So […]

19 AUGUSTUS

Gebeure 1901 – Anglo-Boereoorlog: Burgers gefusilleer By Graaff-Reinet word Petrus Jacobus Fourie, Jan van Rensburg en Lodewyk Francois Stephanus Pfeiffer deur ’n Britse vuurpeleton vir verraad […]

18 AUGUSTUS

Gebeure 1665 – Die eerste Nederduitse Gereformeerde gemeente in Suid-Afrika gestig (1665) met die landing van ds. Johannes van Arckel as eerste leraar van die NG gemeente Kaapstad. 1863 – Die eerste Transvaalse Staatskoerant […]

17 AUGUSTUS

Gebeure 1665 – Ds. Johannes (Joan) van Arckel kom in die Kaap aan Die Kaap se eerste amptelike predikant, Joan van Arckel, kom aan boord die […]

16 AUGUSTUS

Gebeure 1800 – Kaapsche Stads Courant verskyn Die joernalistiek in Suid-Afrika het begin onder die Engelse bewind aan die Kaap, toe die Kaapsche Stads Courant en […]

15 AUGUSTUS

Gebeure 1865 – Slag van Thaba Bosigo Die tweede Basoeto-oorlog het in 1865 uitgebreek. Hoofkommandant JI. Fick was in bevel. Dit was sy plan dat die […]

14 AUGUSTUS

Gebeure 1875 – Genootskap vir Regte Afrikaners gestig Op hierdie dag is ’n vergadering in die Paarl gehou wat ’n wending in die geskiedenis van die Afrikaanse […]

13 AUGUSTUS

Gebeure 1814 – Kaap word Britse kolonie Die Kaap word ’n Britse kolonie nadat Brittanje volgens die Londense Konvensie, vyf miljoen pond aan Nederland betaal het. […]

12 AUGUSTUS

Gebeure 1819 – Grahamstad gestig Die dorp is deur kolonel John Graham gestig as ’n grenspos naby die Xhosa-gebied toe Britse setlaars arriveer in 1820. Grahamstad […]

11 AUGUSTUS

Gebeure 1595 – Cornelis de Houtman in Mosselbaai Conelis de Houtman land by die teenswoordige Mosselbaai. Hierdie landing volg nadat hy nege dae tevore om die […]

10 AUGUSTUS

Gebeure 1652 – Saad ontkiem Op hierdie dag is deur Van Riebeeck in sy dagboek aangeteken dat die grond so vrugbaar was dat saad wat weggespoel […]

9 AUGUSTUS

Gebeure 1648 – Skipbreukelinge kom in Nederland aan Die skipbreukelinge van die Nieuw-Haerlem kom in Nederland aan. Die Nieuw-Haerlem was deel van ’n retoervloot wat gedurende […]

8 AUGUSTUS

Gebeure 1846 – Burgersdorp aangelê Die plaas Klipfontein is van Gert Buytendach aangekoop vir 15 000 riksdaalders vir hierdie doel. Aanvanklike pogings om die dorp na […]

7 AUGUSTUS

Gebeure 1795 – Die Slag van Muizenberg Die eerste Britse oorname van die Kaap het nie eintlik plaasgevind omdat die Britte op daardie stadium die Kaap […]

6 AUGUSTUS

Gebeure 1863 – Seegeveg in Tafelbaai tussen die Alabama en die Sea Bride Op 5 Augustus 1863, die derde jaar van die Amerikaanse Burgeroorlog, het die […]

5 AUGUSTUS

Gebeure 1884 – Stigting van die Nieuwe Republiek  Die Vryheid Republiek of Nieuwe Republiek was een van die kleiner Boererepublieke in die huidige Suid-Afrika wat deur die Voortrekkers […]

4 AUGUSTUS

Gebeure 1782 – Stranding van die Grosvenor Vroeg die oggend van 4 Augustus 1782 heet die Grosvenor van die Britse Oos-Indiese Kompanjie (BOIK) enkele kilometers van […]

3 AUGUSTUS

Gebeure 1853 – Eerste Algemene Kerkvergadering op Rustenburg Op hierdie dag is die eerste Algemene Kerkvergadering van die onafhanklike Voortrekkerkerk op Rustenburg geopen. Hierdie vergadering met […]

2 AUGUSTUS

Gebeure 1858 – Beheer van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie word aan Brittanje oorgedra 1900 – Anglo-Boereoorlog: Lord Kitchener neem bevel van magte oor Lord Roberts stuur […]

1 AUGUSTUS

Gebeure 1654 – Die fort aan die Kaap se verdedigingspunt, die Walvis, sak inmekaar Die eerste fort wat aan die Kaap gebou is, het bekend gestaan […]