30 APRIL

Gebeure 1845 – Slag van Swartkoppies Adam Kok III was hoofman oor die Griekwas in die Philippolis-omgewing gedurende 1837. Voortrekkers het geleidelik die gebied bekend as die […]

29 APRIL

Gebeure 1875 – Die Tweede Dorslandtrek begin Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste […]

28 APRIL

Gebeure 1805 – Die Strooidakkerk is ingewy ’n Klein, swakgeboude kerkie wat uit 1718 dateer, was teen die einde van die 18de eeu onvoldoende vir die […]

27 APRIL

Gebeure 1902 – Anglo-Boereoorlog: FH Bosch kom te sterwe Burger FH Bosch was ’n sestienjarige (penkop) krygsgevangene op Bermuda gedurende die oorlog. Hy probeer op hierdie […]

26 APRIL

Gebeure 1679 – Kasteel voltooi Die Kasteel De Goede Hoop is die oudste bestaande gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika. Bouwerk aan die Kasteel het […]

25 APRIL

Gebeure 1804 – De Mist stig Uitenhage Die nuwe landdrosdistrik, Uitenhage, is na die kommissaris JA van Uitenhage de Mist genoem. Na ’n lang reis deur […]

24 APRIL

Gebeure 1652 – In houthutte op strand Die vroue en kinders wat saam met Jan van Riebeeck aangekom het aan boord van die drie skepe, die […]

23 APRIL

Gebeure 1707 – Willem Adriaan van der Stel, goewerneur aan die Kaap, na Nederland teruggeroep 1803 – Jonkheer Gerard Beelaerts van Blokland kom uit Nederland aan […]

22 APRIL

Gebeure 1819 – Slag van Grahamstad  Die Slag van Grahamstad het op 22 April 1819 tydens die Vyfde Grensoorlog plaasgevind. ‘n Xhosa-mag onder die bevel van Nxele is verslaan deur die Britse mag gelei deur […]

21 APRIL

Gebeure 1858 – David Livingstone kom in die Kaap aan David Livingstone kom in die Kaap aan vir sy bekende reise in die binneland van Afrika. […]

20 APRIL

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Wakkerstroom, Dewetsdorp; Swartkoppiesfontein, Boshof, OVS. 1901 – Anglo-Boereoorlog: Skermutseling by Moosrivier, Tvl.   Geboortes 1874 – Jack Hindon, Boereverkenner tydens […]

19 APRIL

Gebeure 1762 – Koop grond van die Khoi-Khoi Kommissaris Van Overbeek koop die gebied tussen Houtbaai en Saldanabaai van die Khoi-Khoi. 1975 – Dr. Nic Diederichs […]

18 APRIL

Gebeure 1521 – Luther voor die Ryksdag van Worms Martin Luther gee beslag aan ’n nuwe bedeling in die Westerse Kerk en samelewing. Hy hervorm dit […]

17 APRIL

Gebeure 1662 – Eerste appels aan die Kaap gepluk Van Riebeeck, wat hom onder meer vir die aanplant van appelbome beywer het, het op dié datum […]

16 APRIL

Gebeure 1707 – Willem Adriaan van der Stel, die 9de Goewerneur aan die Kaap, teruggeroep deur die Here XVII 1856 – Boshof aangelê Die dorp Boshof […]

15 APRIL

Gebeure 1854 – Nederlands as hooftaal in die Oranje-Vrystaat geproklameer 1881 – Paul Kruger spreek die volk toe op Heidelberg (Tvl.) en keur die Britse vredesvoorwaardes […]

14 APRIL

Gebeure 1739 – Hendrik Swellengrebel Hendrik Swellengrebel, die man na wie Swellendam vernoem is, word goewerneur van die Kaap de Goede Hoop en ook die eerste een wat in die Kaap gebore […]

13 APRIL

Gebeure 1598 – Edik van Nantes uitgevaardig Die Franse koning, Hendrik IV vaardig die Edik van Nantes uit. Die doel daarvan was om vrede tussen die […]

12 APRIL

Gebeure 1838 – Die eerste burgers van die “Vlugkommando” kom by die laer aan 1877 – Britse anneksasie van die ZAR Die meeste Transvaalse Afrikaners het […]

11 APRIL

Gebeure 1900 – Anglo-Boereoorlog: Eerste boere-krygsgevangenes in St. Helena Die Milwauke kom in St. Helena aan met die eerste 514 boere-krygsgevangenes. Nog vele krygsgevangenes sou gedrurende […]

10 APRIL

Gebeure 1820 – Die eerste Britse Setlaars kom in Algoabaai aan In 1820 is groepe immigrante van verskillende dele van Engeland, Wallis, Skotland en Ierland op […]

9 APRIL

Gebeure 1678 – Fondamente van die eerste kerkgebou aan die Kaap gelê Die gereelde kerkdienste aan die Kaap is eers in ’n saal in die Fort […]

8 APRIL

Gebeure 1602 – VOC kom tot stand Die Vereenigde Oost-Indiesche Compagnie kom tot stand onder leiding van Johan van Oldenbarneveldt. 1652 – Eerste vergadering van die […]

7 APRIL

Gebeure 1501 – João da Nova kom by Mosselbaai aan Hy laat ’n klip met inskripsie daarop agter wat vandag te sien is in die Suid-Afrikaanse […]

6 APRIL

Gebeure 1652 – Aankoms van Jan van Riebeeck Die middag om 14h30 van 5 April 1652 word Tafelbaai gewaar deur die opperstuurman van die Drommedaris, een van […]

5 APRIL

Gebeure 1814 – Lord Charles Somerset word goewerneur aan die Kaap 1900 – Anglo-Boereoorlog: Slag van Boshoff (ook bekend as Slag van Tweefontein) 1952 – Van […]

4 APRIL

Gebeure 1706 – Kaapse bannelinge vertrek na Nederland Op hierdie dag het die retoervloot met Henning Huijzing, Jacobus van der Heijde, Ferdinandus Appel, Pieter van der […]

3 APRIL

Gebeure 1702 – Merestijn strand ’n Skip, die Meresteijn, strand aan die Kaapse weskus. ’n Deel van die vrag silwer en goud wat aan boord was, […]

2 APRIL

Gebeure 1595 – C de Houtman vertrek op sy seereis Op hierdie dag het Cornelis de Houtman met ’n eerste Nederlandse vragvloot van vier skepe uit […]

1 APRIL

Gebeure 1572 – Slag by Den Briel In die 80-jarige Oorlog (1568 tot 1648) tussen Nederland en Spanje het die Nederlandse /Watergeuse onder leiding van Jan […]