Die Metodistekerk, Bathurst

Die St. Johanneskerk, Bathurst
September 11, 2019
Die Wolmeul, Bathurst
September 11, 2019

In Bathurst staan daar ’n tweede kerkie, wat van groot historiese belang is. Dit hou ook noue verband met die Britse Setlaars van 1820.

Die kerkie is in 1832 deur die Britse Setlaars wat tot die Metodistekerk behoort het, gebou en is deur eerw. J.W. Shrewsbury ingewy. Oorspronklik het dit ’n grasdak gehad, maar met die loop van jare is sekere veranderings, wat in baie opsigte verbeterings was, aangebring. Soos in die geval van die St. Johanneskerk is dit gedurende die Oorlog van die Byl in 1846 ook in ’n fort omgeskep en het ’n veilige toevlugsoord gebied vir baie mense uit die omgewing insluitende eerw. John Ayliff en sy gesin.

(Bronsplaat 1938)

 

Foto: Gordon Douglas, F.R.P.S. • Die Metodistekerk, Bathurst

Bron: Oberholster, J.J. 1972. Die Historiese Monumente van Suid-Afrika. Kaapstad: Die Kultuurstigting Rembrandt van Rijn, p. 149.