Afrikaanse Kultuuralmanak

Januarie 13, 2017

31 OKTOBER

Gebeure 1517 – Hervormingsdag Hierdie dag word in die Protestantse Kerke as die begin van die Kerkhervorming beskou, en jaarliks word dit op die Sondag die […]
Januarie 13, 2017

30 SEPTEMBER

Gebeure 1885 – Republiek van Goosen afgeskaf Die Republiek van Goosen word afgeskaf en heringelyf in Brits-Betsjoeanaland, nadat ’n Britse militêre mag onder Sir Charles Warren na die gebied gestuur is. 1901 – Cornelis […]
Januarie 13, 2017

29 SEPTEMBER

Gebeure 1652 – Tafelberg word bestyg Die eerste groep blankes aan die Kaap bestyg Tafelberg met die Khoi-kaptein Herrie as gids. 1761 – ’n Ekspedisie uit die Kaap steek die Oranjerivier oor 1858 – Vrede tussen Moshoeshoe en Oranje-Vrystaat […]
Januarie 10, 2017

27 JULIE

Gebeure 1904 – Die Suid-Afrikaanse Landbou-unie in Pretoria gestig Die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, ofte wel die Interkoloniale Landbou-unie van Suid-Afrika soos dit destyds geheet het, is gestig […]
Januarie 10, 2017

25 JULIE

Gebeure 1661 – Die Nederlandse kommandant aan die Kaap, Jan van Riebeeck, skrywe in sy Dagregister dat die eerste lemoene in die Kompanjiestuin in Kaapstad gepluk is 1874 – Die eerste ‘Burgerspond’ […]
Januarie 10, 2017

26 JULIE

Gebeure 1649 – Oorhandiging van die Remonstrantie deur Janszen en Proot aan die Kamer van Amsterdam L Janszen en M Proot het hulle Remonstrantie, wat gebaseer […]
Januarie 10, 2017

3 JUNIE

Gebeure 1865 – ZAR stel Dingaansdag in Dit is oorbekend dat die oorwinning by Bloedrivier op Sondag 16 Desember 1838 behaal is. Op dieselfde dag is […]
Januarie 10, 2017

2 JUNIE

Gebeure 1857 – ’n Ooreenkoms tussen die Oranje-Vrystaat en Transvaal word afgesluit 1887 – Bou van die Delagoabaai-spoorlyn begin aan te lê, en in 1875 het […]
Januarie 10, 2017

1 JUNIE

Gebeure 1836 – Charles Darwin kom in Kaapstad aan 1874 – Amptelike stigting van die Vrystaatse dorp Hoopstad 1891 – Die Adendorff-trek na Banjailand (suidelike Rhodesië) begin Die sogenaamde Adendorff-trek na Banjailand (suidelike […]