Hoofnuus

September 12, 2019

Sandile se Graf, Stutterheim

Ongeveer 16 km van Stutterheim op die pad wat reg wes na Keiskammahoek loop, draai ’n pad suidwaarts na die Evelynvallei. Hier aan die voet van […]
September 12, 2019

Ngqika se Graf, Keiskammahoek

Ongeveer drie km verby Middeldrift op die pad vanaf Alice na King William’s Town draai ’n pad noordwaarts af na die skilderagtige Keiskammahoek in die Amatola-gebergte. […]
September 12, 2019

Domira, Lovedale

By Blockdrift aan die linkeroewer van die Tjumierivier net noord van Fort Hare is die bekende opvoedingsinrigting vir Bantoe, Lovedale, geleë. Binne die terrein van hierdie […]
September 12, 2019

Fort Hare, Alice

Die dorpie Alice lê aan die linker-oewer van die Tjumierivier omtrent 23 km oos van Fort Beaufort. In die buitewyke van die dorpie is die bekende […]
September 12, 2019

Die Sonwyser, Seymour

Nouliks elf km oos van Balfour en nie ver van Fort Armstrong nie, nog aan die Katrivier, lê Seymour. Ook hierdie dorpie dank sy ontstaan aan […]
September 12, 2019

Fort Armstrong, Balfour

Die dorpie Balfour lê aan die Katrivier en aan die voet van die Katberge omtrent 40 km reg noord van Fort Beaufort. Suidoos van die dorpie […]
September 12, 2019

Thomas Pringle se “Emigrant’s Cabin”, Bedford

Vanaf Bedford oor Glen Lynden loop die pad aI met die Baviaansriviervallei na Tarkastad. Nouliks 24 km vanaf Glen Lynden draai ’n pad regs in ’n […]
September 12, 2019

Die Glen Lynden-kerkie, Bedford

Nouliks 29 km noord van Bedford in die Baviaansriviervallei lê die dorpie Glen Lynden. Oorspronklik is hierdie nedersettinkie na die rivier genoem nl. Baviaansrivier, maar in […]
September 12, 2019

Die “Martello”-toring, Fort Beaufort

Fort Beaufort, geleë in ’n hoefdraai van die Katrivier, dank sy ontstaan aan ’n militêre pos wat alhier in 1822 deur kol. Scott opgerig is om […]