Hoofnuus

Maart 9, 2021

Die Groot Trek: Hoofstuk 8 Deel 5

Sarel Feldtmann   Die kommando’s – Die Engelse aan die Kaap   Na die slag van Veglaer Maritz het aan “watersug” gely en was glad nie […]
Maart 2, 2021

Die Groot Trek: Hoofstuk 8 Deel 4

Sarel Feldtmann   Die kommando’s (vervolg) Al die ellendes tref die Voortrekkers gedurende 1838 Die jaar 1838 het maar net meer ellendes oor die Voortrekkers gebring. […]
Februarie 16, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 20: Slot

Christo HC Geldenhuys Die Boere-aanval op Majuba was suksesvol, as gevolg van die redes wat hieronder genoem en kortliks bespreek sal word. Hierdie redes moet geïntegreerd […]
Februarie 16, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 19: Direkte gevolge van die Slag van Majuba

Christo HC Geldenhuys   Daar is vandag nog mense wat glo dat die Britte, na hulle nederlaag op Majuba, in O’Neil se huisie “oorgegee” het. Dit […]
Februarie 16, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 18: Effektiwiteit van vuur tydens die slag

Christo HC Geldenhuys   Tydens die slag van Majuba was daar ’n baie groot kontras tussen die twee strydende magte ten opsigte van die benutting van […]
Februarie 16, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 17: Die aanval op die Britte op die nek tussen Majuba en Nkwelo

Christo HC Geldenhuys   Gelyktydig met die herorganisering op Majuba het daar ook ’n kleiner geveg op die nek tussen Majuba en Nkwelo plaasgevind. Daar sal […]
Februarie 15, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 16: Herorganisering

Christo HC Geldenhuys   Agtermiddag, 27 Februarie 1881. Die laaste en bloedige vuurgeveg op Majubakruin was verby. “Herorganisering” is die laaste fase van ’n geveg. Die […]
Februarie 15, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 15: Laaste vuurgeveg op die bergkruin

Christo HC Geldenhuys   Die Boere het die kruinrant van Majubaberg bereik. Die Britse reserwe wat ontplooi was om die Boere-aanval op die kruinrant in die […]
Februarie 15, 2021

Die Boere-aanval op Majuba – Deel 14: Geveg teen die Britse reserwe

Christo HC Geldenhuys   Die Boere het die bergkruinrant bereik en Hamilton-koppie beset. Stephanus Roos vertel: “Naderhand wyk di Engelse terug en hulle skiit hou op, […]