Hoofnuus

September 26, 2019

Die jong Paul Kruger

deur Riana Mulder   Daar is min Afrikaners wat wêreldwyd so ’n groot invloed gehad het soos pres. Paul Kruger. Oor hom is ’n magdom geskryf, […]
September 25, 2019

Huis van Olive Schreiner, De Aar (Geen toegang)

By die Suid-Afrikaner bestaan daar ’n ware behoefte om ’n sigbare nalatenskap uit die lewe van die veel omstrede Suid-Afrikaanse skryfster, Olive Schreiner, as ’n erfenis […]
September 25, 2019

Van Plettenberg se Baken, dist. Colesberg

Ongeveer 16 km suid van Colesberg op die nasionale pad na Hanover draai ’n plaaspad noordwaarts na die plaas Quaggasfontein uit. In die uiterste noordelike hoek […]
September 25, 2019

Die Blokhuis, Aliwal-Noord

Die dorp Aliwal-Noord het hoofsaaklik sy ontstaan te danke aan twee van die oudste en gerieflikste driwwe oor die Oranjerivier wat in die vroeë dae verbinding […]
September 25, 2019

Die Blokhuis, Burgersdorp

In Burgersdorp staan daar nie net ’n monument ter herdenking aan die taalstryd nie, maar ook ’n monument wat die driejarige Stryd tussen Boer en Brit […]
September 25, 2019

Die Taalmonument, Burgersdorp

Op Burgersdorp kom die paaie van Steynsburg, Venterstad, AliwaI-Noord, Jamestown en Molteno saam. Hierdie tipiese plattelandse dorpie wat daar in 1847 ontstaan het, het ’n ryk […]
September 25, 2019

Bulhoek, distrik Steynsburg

Ongeveer 20 km noord van Steynsburg op pad na Venterstad aan die voet van die Suurberg is die plaas Bulhoek geleë. Hierdie plaas het besondere bekendheid […]
September 25, 2019

Die Vallei van Verlatenheid, Graaff-Reinet

Net verby Graaff-Reinet op weg na Middelburg draai ’n pad skerp links en gaan tussen die berg en Van Rhyneveldspasdam noordweswaarts na Murraysburg en Richmond. Teenoor […]
September 25, 2019

Ned. Geref. Sendingkerk (Hester Rupert-Kunsmuseum), Graaff-Reinet

In Kerkstraat, skaars ’n paar honderd meter van die indrukwekkende Ned. Geref. Moederkerk, staan hierdie sierlike ou Sendingkerkie. Dit het die onderskeiding dat dit nie slegs […]