Hoofnuus

September 25, 2020

Die Groot Trek – Hoofstuk 5 Deel 7

Sarel Feldtmann Die tweede strafekspedisie (Deel 1) Matabeles word deur Dingaan aangeval by Kapain Die Matabele militêre mag was teen die middel van 1837 ver van […]
September 25, 2020

Toeka se Pretorianers skep vermaak in pioniersdorpie

Nagmaal Pretoria was ’n pioniersdorpie wat in 1855 rondom die Pretoria Philadelphia gemeente se totstandkoming gestig is. Jan Francois Schutte het in April 1855 begin om […]
September 21, 2020

Metodes wat die Boere gebruik het om Britse treine te vang en te ontspoor

deur Tian Schutte*   Gebruik van klippe Die pak van klippe op spoorlyne was nie effektief gewees nie. Daar was wel een insident op 15 November […]
September 18, 2020

Ras-kanonne deur Dirk Marais Die Ras-kanonne was die eerste kanonne wat in Suid-Afrika gebou is. Die twee kanonne is tydens die Eerste Vryheidsoorlog op die plaas […]
September 16, 2020

Die Groot Trek – Hoofstuk 5 Deel 6

Sarel Feldtmann Thaba Nchu Blesberg Blesberg is ’n berg met ’n bergpiek wat wit gevlek is met aasvoëlmis en is geleë naby die Barolong-dorpie Thaba Nchu. […]
September 10, 2020

Die Groot Trek – Hoofstuk 5 Deel 5

Sarel Feldtmann Die eerste strafekspedisie Potgieter keer terug na Blesberg (Thaba Nchu) Op of omstreeks 23 Oktober 1836 het ’n impi van 6000 die laer by […]
September 8, 2020

Johanna Duminy (1757-1807)

deur Daantjie Dinamiet Johanna Duminy het bekendheid verwerf vir ’n dagboek waar sy rekord gehou het van die taalgebruik aan die Kaap teen die einde van […]
September 8, 2020

Mabel Jansen (1889-1979)

deur Daantjie Dinamiet Mabel Jansen was die eggenote van die voormalige Goeweneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika, dr. EG Jansen; sy was ’n opvoedkundige, skrywer, joernalis, […]
September 8, 2020

Randall Wicomb (1949-2015)

deur Daantjie Dinamiet Randall Wicomb was ’n Afrikaanse sanger wat baie gedoen het om volksmusiek te laat opteken, en prof. Hans du Plessis se Griekwapsalms getoonset […]