Groot Trek Artikels

April 10, 2017

Die Voortrekkerkind

(Geskryf deur Johan Breitenbach, St. 9, Volksrustse Hoërskool, soos verskyn in Historia Junior, Mei 1966) Die Voortrekkerkinders het hul plek in die samelewing gehad, maar hulle […]
April 10, 2017

Die Voortrekker en sy medisyne

(Oorgeneem uit Kultuurskatte uit die Voortrekkertydperk, geskrywe deur GH van Rooyen. DeeI II bl. 90, soos herverskyn in Historia Junior, Augustus 1970) Met die Voortrekker-geselskappe het […]
April 10, 2017

Die rol en betekenis van Louis Trichardt se trek in Suid-Afrika

(Geskryf deur John Senekal, soos verskyn in Historia Junior, Februarie 1967) Terwyl die laaste bedryf van die groot Bantoe tragedie in die Noorde afgespeel het, het […]
April 10, 2017

Tienie Oosthuizen

(Soos verskyn in Historia Junior, Januarie 1958) Op die traktaat wat tussen Dingaan en Retief aangegaan is, verskyn die handtekening van een van Retief se adjudante […]
April 10, 2017

Piet Retief

(Soos verskyn in Historia Junior, Februarie 1963) Voor die Groot Trek was die Afrikaners in die Kolonie feitlik sonder leiers; maar dit is merkwaardig hoe gou […]
April 10, 2017

Magrietha Prinsloo

(Geskryf deur mnr. JCO van Graan, hoof van die Magrietha Prinslooskool op Evaton, soos verskyn in Historia Junior, Augustus 1960) In die skaduwee van die galg […]
April 10, 2017

Die vestiging van blankes langs die Magaliesberg (1840-1850) – Deel 1

(Geskryf deur H.M. Rex, soos verskyn in Historia Junior, Mei 1962) Dit kan nie met sekerheid gesê word wie die eerste Blankes was wat hulle in […]
April 9, 2017

Kommandant Louw Wepener (1812-1865)

(Geskryf deur Neels Roodt, Hoërskool Wepener, soos verskyn in Historia Junior, November 1965) Louw Wepener se vader was ’n Duitse emigrant na Suid-Afrika en nadat hy […]
April 9, 2017

Louis Trichardt

(Geskryf deur Japie Vermeulen, Annamarie Coetsee, Anette Smook, Sylvia Preuss, Corrie Erasmus, St. 4-leerlinge, soos verskyn in Historia Junior, Mei 1969) My naam is Anna Trichardt. […]