Groot Trek Artikels

September 12, 2019

Fort Brown, dist. Grahamstad

Op die spoor van Andrew Geddes Bain se “Queen’s Road” na “Kafferland” loop die pad reg noord na Fort Beaufort, Balfour en die Katberg. Nouliks 27 […]
September 12, 2019

Die Andrew Geddes Bain-gedenkteken, Eceapas

Vanaf Grahamstad loop die so bekende Queen’s Road reg noord na Fort Beaufort en Retiefspos. Links van hierdie pad, 16 kilometers vanaf Grahamstad, bo-op die Eccapas, […]
September 12, 2019

Mooimeisiesfontein, Riebeek-Oos

Veertig kilometer noordwes van Grahamstad, grensende aan die dorpie Riebeek-Oos, is die bekende plaas van Piet Retief, Mooimeisiesfontein, geleë. Dit was van 1814 tot 1836 in […]
September 10, 2019

Fort Selwyn

Fort Selwyn staan op Gunfire-heuwel agter die Rhodes-Universiteit, op grond wat vroeër aan die drosdy behoort het. Toe sir Benjamin D’Urban in 1835 die drosdyterrein in […]
September 10, 2019

Die Provoosgebou

Die sogenaamde Provoosgebou het saam met die versterkte drosdyterrein en Fort Selwyn deel uitgemaak van sir Benjamin D’Urban se verdedigingsplan van 1835. Dit is dan ook […]
September 10, 2019

Die Drosdyhek

Landmeter Knobel se aanleg van Grahamstad het as uitgangspunt ’n hoofstraat gehad wat weswaarts vanaf die driehoekige militêre kamp teen die heuwel uitgeloop het. Hy het […]
September 10, 2019

Die Ou Tronk, Grahamstad

Die ontstaan van Grahamstad was, soos in die geval van meeste van ons dorpe en stede, heel beskeie. ’n Eenvoudige en langwerpige geboutjie in Hoogstraat, ’n […]
Augustus 6, 2019

George Grey (1812-1898)

GOEWERNEUR WAT SY STEMPEL OP ONS LAND AFGEDRUK HET Op 4 Desember 1854 het sir George Grey as goewerneur van die Kaapkolonie sy pligte aanvaar, en […]
Augustus 6, 2019

Carolus (Karel) Johannes Trichardt (1811-1901)

VOORTREKKER INDERDAAD! Die lewe van Carolus Trichardt dek die geskiedenis van ons volk tussen die Swart Omgang en die Tweede Vryheidsoorlog. Voordat die eerste Voortrekkers noordwaarts […]