Groot Trek Artikels

Januarie 31, 2018

Die Ou Ned. Geref. Kerkgebou, Somerset-Wes

Tussen Kerk- en Victoriastraat, nie ver van die Hoofstraat nie, is hierdie ou Ned. Geref. Kerkgebou geleë. In 1819, drie jaar voor die totstandkoming van die […]
Januarie 19, 2018

Die Drosdy, Worcester

’n Eeu lank het die Land van Waveren deel van die distrik van Stellenbosch uitgemaak, totdat kommissaris De Mist in 1804 die ganse gebied noord van […]
Januarie 18, 2018

Die eerste drosdykantore, Hoofstraat 188, Paarl

(Geen toegang) Hoofstraat 188 gee die ligging van hierdie ou huis so duidelik aan dat geen verdere omskrywing nodig is nie. In jare lank verby was dit […]
Januarie 18, 2018

Jan Joubertsgatbrug, Franschhoek

In 1688 is die eerste plase in Franschhoek, toe nog as Olifantshoek bekend, aan die Franse Hugenote toegeken. Die omringende bergmuur het hierdie skilderagtige hoek totaal […]
Desember 14, 2017

Grosvenor-huis, Drosdystraat

Langs die Moederkerk in Drosdystraat staan ’n gebou met die naam van Grosvenor-huis, waarvan die geskiedenis nou met sy omgewing, en trouens met Suid-Afrika, verbonde is. […]
Desember 13, 2017

Peter Woutersen-grafkelder, Groenpunt

In die dae van groot en deftige eiendomme in Kaapstad, was dit gebruiklik om binne jou eie grond ’n familie-grafkelder op te rig. Met die ontwikkeling […]
Desember 13, 2017

Clifton-natuurreservaat, Clifton

Die ontwikkeling en bewoning van die steil en rotsagtige, ontoeganklike westelike kus van die Skiereiland het veel later en veel langsamer plaasgevind as die ontginning van […]
Desember 13, 2017

Die Herschel-monument, Claremont

Verby Nuweland is die voorstad Claremont geleë en hier op die voormalige eiendom Feldhausen in Grovelaan staan die Herschel-monument. Sir John F.W. Herschel (1792-1871) was ’n […]
Desember 13, 2017

Die Ned. Geref. Kerkgebou, Wynberg

In 1657 is die eerste plasies by die teenswoordige Mowbray en Rondebosch aan die eerste vryburgers toegeken. In dieselfde jaar is Boschheuwel, tans Bishopscourt, aan die […]