Groot Trek Artikels

November 13, 2018

Die woonhuis van Andries Pretorius

Op die terrein van die Beroepsopleidingskool vir Bantoes in Edenvale, enkele myle wes van Pietermaritzburg, staan ’n woning wat ’n unieke plek in die geskiedenis van […]
November 5, 2018

Staatspresident M.W. Pretorius se verydelde droom

Die droom van ’n selfstandige Voortrekkerrepubliek met ’n eie hawe was die een ideaal waarna elke Voortrekkerleier en staatspresident van die noordelike Boererepubliek gestreef het.   […]
Augustus 20, 2018

PORT ELIZABETH – VERLEDE EN HEDE

Die geskiedenis van Port Elizabeth Daar word algemeen aanvaar dat Bartholomeus Diaz Algoabaai op sy soektog na ’n seeroete na die Ooste ontdek het. Dit moes […]
Augustus 20, 2018

Die Voortrekker-museum

In Desember 1838 het die Voortrekkers onder Andries Pretorius ’n gelofte afgelê dat indien die Allerhoogste hulle ’n oorwinning oor die Zoeloe-impi’s sou vergun, hulle en […]
Julie 27, 2018

George Rex-skeepshelling, dist. Knysna

Terwyl die trek van die ou pioniers vanaf George noordwaarts oor die byna onbegaanbare Cradockpas en langs die Langkloof af gegaan het, het ander veeboere en […]
Julie 26, 2018

Onderwys in die vroeë jare

Vir die eerste blankes wat in 1824 in Port Natal aangekom het, was die Zoeloes ’n primitiewe volk. Spoedig egter moes hulle ontdek dat hierdie mense […]
Julie 26, 2018

1858 Nederlanders en Nieuw-Gelderland

Verskeie faktore het, omstreeks die jare vyftig van die vorige eeu, die Nederlandse landsverhuising na ons land beïnvloed. Na die Napoleontiese tydperk het ’n langdurige ekonomiese […]
Julie 5, 2018

Die eerste immigrante

1848: Die Duitse nedersetters te New Germany Dit kom vreemd voor dat, terwyl daar laat in die jare veertig van die 19e eeu heelwat propagandawerk in […]
Julie 5, 2018

Die Voortrekkers vestig Pietermaritzburg

Hoewel die terrein van die huidige stad Pietermaritzburg ongetwyfeld bekend was aan die vroeëre Engelse setlaars wat hulle van 1824 af te Port Natal gevestig het, […]