Groot Trek Artikels

September 10, 2019

Fort Selwyn

Fort Selwyn staan op Gunfire-heuwel agter die Rhodes-Universiteit, op grond wat vroeër aan die drosdy behoort het. Toe sir Benjamin D’Urban in 1835 die drosdyterrein in […]
September 10, 2019

Die Provoosgebou

Die sogenaamde Provoosgebou het saam met die versterkte drosdyterrein en Fort Selwyn deel uitgemaak van sir Benjamin D’Urban se verdedigingsplan van 1835. Dit is dan ook […]
September 10, 2019

Die Drosdyhek

Landmeter Knobel se aanleg van Grahamstad het as uitgangspunt ’n hoofstraat gehad wat weswaarts vanaf die driehoekige militêre kamp teen die heuwel uitgeloop het. Hy het […]
September 10, 2019

Die Ou Tronk, Grahamstad

Die ontstaan van Grahamstad was, soos in die geval van meeste van ons dorpe en stede, heel beskeie. ’n Eenvoudige en langwerpige geboutjie in Hoogstraat, ’n […]
Augustus 6, 2019

George Grey (1812-1898)

GOEWERNEUR WAT SY STEMPEL OP ONS LAND AFGEDRUK HET Op 4 Desember 1854 het sir George Grey as goewerneur van die Kaapkolonie sy pligte aanvaar, en […]
Augustus 6, 2019

Carolus (Karel) Johannes Trichardt (1811-1901)

VOORTREKKER INDERDAAD! Die lewe van Carolus Trichardt dek die geskiedenis van ons volk tussen die Swart Omgang en die Tweede Vryheidsoorlog. Voordat die eerste Voortrekkers noordwaarts […]
Julie 1, 2019

Thaba Nchu

Thaba Nchu het sy naam te danke aan die berg in die nabyheid. Die Sesoeto woord thaba beteken berg en netso swart, dit wil sê swart […]
Januarie 21, 2019

Die Voortrekkerkamp, Congella

Op die mees westelike bog van die Baai van Natal, ongeveer ’n kilometer vanaf die Ou Fort op die Suidkus-pad, is Congella geleë. Voor die koms […]
Januarie 21, 2019

Die Graf van luit. J.S. King

Op die Bluff op ’n oop terrein is die graf van hierdie pionier geleë. Luitenant James Saunders King R.N. is in 1795 in Halifax, Nova Scotia, […]