Groot Trek Artikels

November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ʼn bootvormige hartbeeshuis gebou? Die raamwerk

Maria Minnaar, wat die Groot Trek as kind meegemaak het, het in haar herinneringe vertel: “Gewoonlik het die Voortrekkers, vóordat hulle bou, eers so ’n bietjie […]
November 17, 2016

Wat is die oorsprong van die Suid-Afrikaanse bootvormige hartbeeshuis?

In hierdie artikel word die omstrede oorsprong van die omgekeerde bootvormige (hierna bootvormige) hartbeeshuis van nader beskou. Die algemene mening is dat die bootvormige hartbeeshuis op […]
November 17, 2016

Wat is die oorsprong van die term hartbeeshuis?

Soos met die begrip hartbeeshuis, bestaan daar ook heelwat verwarring oor die oorsprong van die term hartbeeshuis. Dit kan gedeeltelik daaraan toegeskryf word dat taalkundiges die […]
November 17, 2016

Wat is ’n hartbeeshuis nou eintlik?

Hierdie is die eerste artikel in ’n reeks oor volksargitektuur. Lees gerus die ander artikels in die reeks. Mense wat belangstel in Suid-Afrikaanse geskiedenis en hoe […]
Februarie 22, 2016

Die gelofte van 1838

(geskryf deur P. van Zyl, Laerskool Japie Greyling, soos verskyn in Historia Junior, Mei 1968) Elke jaar word daar op 16 Desember op talle plekke in […]
Desember 2, 2015

Gerhardus Marthinus Maritz

(geskryf deur WJ Wentzel, Laerskool Gerrit Maritz, Westonaria, soos verskyn in Historia Junior) “Kent gii dat volk vol heldenmoed, En toch so lang geknecht? Het heeft […]
Desember 2, 2015

Dingaanstat – ’n historiese oorsig

(Geskryf deur M Buys, St. 11, Hoër Volkskool Heidelberg, soos verskyn in Historia Junior) uNgungundlovu – Dingaan se hoofstat. Die naam hou nie alleen vir ons […]
November 23, 2015

Nog meer besonderhede oor die Slag van Bloedrivier

(Geskryf deur Dr. FI du T Spies, soos verskyn in Historia Junior, November 1963) In aansluiting by die vorige artikel (Nov. 1958) wil ons hier nog […]
November 23, 2015

Die geskiedenis van die Geloftekerk

(geskryf deur P. van Ziil, Laerskool Japie Greyling, soos verskyn in Historia Junior) Na die wrede moorde by Bloukrans, Moordspruit en Weenen, het die Voortrekkers in […]