Groot Trek Artikels

November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Meubilering

Die meubels in ’n tydelike pioniershuis het slegs bestaan uit dít wat op die wa gelaai kon word as daar  getrek moes word. Bell het in […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Die klei- of grondvloer 2: insit en afwerking van die vloer

Voordat die vloer ingesit is, is die grondoppervlak eers gelyk gemaak en vasgestamp.[1] Daarna is die gebreide grond- of kleimengsel, wat redelik styf moes wees, op […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Die klei- of grondvloer 1: voorbereiding van die grond

Ter voltooiing van die huis is ’n dun vloer van 25 tot 38 millimeter (1 tot 1½ duim) en in sommige gevalle tot so dik as […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Vensters

Volgens Cachet en Spoelstra het die bootvormige hartbeeshuis dikwels net een vensteropening gehad. Dit het uit ’n ongedekte “vierkant” tussen twee dwarslatte[1] waarvan die hoogte ’n […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Deure

Twee soorte buitedeure het by die hartbeeshuis voorgekom, naamlik die raamtipe wat met riete, gras of ’n huid bedek was, en geklampte plankdeure. Albei soorte kon […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Pleisterwerk

Om die huis van trekke deur die gras of riet te vrywaar, is die mure aan die binnekant tot op ’n hoogte van ongeveer 1 meter […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ’n bootvormige hartbeeshuis gebou? Dakbedekking

Gras of riet (biesies) is vir dekwerk gebruik. Riet het aan die binnekant van die huis die netjiesste vertoon, maar gras het die huis digter gemaak. […]
November 17, 2016

Hoe het die Voortrekkers ʼn bootvormige hartbeeshuis gebou? Die raamwerk

Maria Minnaar, wat die Groot Trek as kind meegemaak het, het in haar herinneringe vertel: “Gewoonlik het die Voortrekkers, vóordat hulle bou, eers so ’n bietjie […]
November 17, 2016

Wat is die oorsprong van die Suid-Afrikaanse bootvormige hartbeeshuis?

In hierdie artikel word die omstrede oorsprong van die omgekeerde bootvormige (hierna bootvormige) hartbeeshuis van nader beskou. Die algemene mening is dat die bootvormige hartbeeshuis op […]