Groot Trek Artikels

April 9, 2017

Petrus Bezuidenhout

(Geskryf deur JJ van Tonder, soos verskyn in Historia Junior, Augustus 1965) Piet Retief en die Voortrekkers wou graag in Natal bly. Hy het na Dingaan […]
April 9, 2017

Piet en Dirkie Uys: twee Voortrekkerhelde

(Soos verskyn in Historia Junior, September 1957) Wie het nog nie gehoor van die heldedaad van kommandant Piet Uys en sy veertienjarige seun Dirkie nie? Die […]
April 9, 2017

Waar is die weduwee Piet Retief begrawe?

  (Geskryf deur J.V. Coetzee, Potchefstroomse Museum, soos verskyn in Historia Junior, Feb 1970) Omdat die weduwee Piet Retief na sy dood “haar in uiters armoedige […]
April 9, 2017

Wie was die Voortrekkers?

(Geskryf deur R. van der Walt, Hoërskool Hendrik Verwoerd, soos verskyn in Historia Junior, Maart 1960) Tussen 1836 en 1838 het duisende Boere die ou kolonie […]
April 9, 2017

Wat die ou ringkoppe vertel het

(Geskryf deur P. van Zijl, soos verskyn in Historia Junior, Mei 1965)     Van tyd tot tyd verneem ons nog van hofsake oor Bantoe-moorde waar […]
April 7, 2017

Hendrik Potgieter. Die grondlegger van Transvaal

(Geskryf deur Jan Greyling, St. IX, Volksrustse Hoërskool, soos verskyn in Historia Junior, Augustus 1966) Transvaal is vandag ’n heerlike sonnige landstreek, en die veiligheid wat […]
April 7, 2017

Hannie van der Merwe en Catharina Prinsloo

(Soos verskyn in Historia Junior, September 1958) Die smart en lyding wat die Trekkers in Natal moes verduur, en veral die ellende by die aanvalle van […]
April 7, 2017

Gedig: Geloftedag – Dingaansdag (16 Desember)

Die digter is Jan FE Celliers   Sternag omsluit die laer – onder die kleine skaar by die lanternlig daar, stilte en vrede … Sterk is […]
April 7, 2017

Die ossewa

(Geskryf deur Eddie du Preez, soos verskyn in Historia Junior, Augustus 1967) Die kakebeenwa was gebaseer op die ou Hollandse wa wat aan die begin van […]