Groot Trek Artikels

September 19, 2019

Heerenlogementgrot, Ou Sinkfort en Tierhok, dist. Vanrhynsdorp

Van die Bergfontein is die ewe geskiedkundige Heerenlogementgrot in die berg sigbaar. In 1661 moes die kleurryke figuur Pieter van Meerhoff binne bereik van die grot […]
September 19, 2019

Bethel-sendingpos, Stutterheim

Op die rand van die dorp Stutterheim, net noord van die spoorwegstasie tussen die ou pad en die spoorweg, staan die kerkie van die Bethel-sendingpos. Hierdie […]
September 19, 2019

Mount Coke Wesleyaanse Sendingpos, dist. King William’s Town

Die ou sendingpos Mount Coke lê aan die Buffelsrivier ongeveer 18 km suid van King William’s Town op die pad wat wes van die rivier na […]
September 19, 2019

Fort Murray, dist. King William’s Town

Na afloop van die Sesde Xhosa-oorlog (1834-1835) het sir Benjamin D’Urban die ganse gebied tussen die Keiskamma en die Kei as die Provinsie van Koningin Adelaide […]
September 19, 2019

Fort Wilshire, Peddie

Op die pad van Fort Peddie na Alice, ongeveer nege km noord van Breakfast-vlei, in ’n hoefboog van die Keiskamma, was die bekende Fort Willshire geleë. […]
September 19, 2019

Die Melkhoutboom (Umqwashu), Peddie

Dertien km van Peddie op die pad na Breakfast-vlei staan die beroemde Fingo-melkhoutboom. As gevolg van die uitdelgingsoorloë van Tsjaka, die groot Zoeloehoof, het die Bantoestam, […]
September 19, 2019

Die Wagtoring, Peddie

Die dorpie Peddie lê links van die nasionale pad na Oos-Londen. Net anderkant die dorp draai die pad links en gaan dit verby ’n bloekomplantasie waarin […]
September 19, 2019

Trompettersdrif-toring, dist. Albany

Nouliks elf km van Fraser’s Camp-toring op die oewer van die Visrivier staan Trompettersdrif-toring. Hierdie toring het nie tot die reeks seintorings behoort nie, maar het […]
September 19, 2019

Seintoring: Governor’s-kop, Grahamstad

Ooswaarts vanaf Grahamstad op die hoogtes, soms in sig van die nasionale pad, is daar op gereelde afstande interessante boustrukture wat onwillekeurig die belangstelling wek. Dit […]