Groot Trek Artikels

Augustus 6, 2019

George Grey (1812-1898)

GOEWERNEUR WAT SY STEMPEL OP ONS LAND AFGEDRUK HET Op 4 Desember 1854 het sir George Grey as goewerneur van die Kaapkolonie sy pligte aanvaar, en […]
Augustus 6, 2019

Carolus (Karel) Johannes Trichardt (1811-1901)

VOORTREKKER INDERDAAD! Die lewe van Carolus Trichardt dek die geskiedenis van ons volk tussen die Swart Omgang en die Tweede Vryheidsoorlog. Voordat die eerste Voortrekkers noordwaarts […]
Julie 1, 2019

Thaba Nchu

Thaba Nchu het sy naam te danke aan die berg in die nabyheid. Die Sesoeto woord thaba beteken berg en netso swart, dit wil sê swart […]
Januarie 21, 2019

Die Voortrekkerkamp, Congella

Op die mees westelike bog van die Baai van Natal, ongeveer ’n kilometer vanaf die Ou Fort op die Suidkus-pad, is Congella geleë. Voor die koms […]
Januarie 21, 2019

Die Graf van luit. J.S. King

Op die Bluff op ’n oop terrein is die graf van hierdie pionier geleë. Luitenant James Saunders King R.N. is in 1795 in Halifax, Nova Scotia, […]
November 13, 2018

Die woonhuis van Andries Pretorius

Op die terrein van die Beroepsopleidingskool vir Bantoes in Edenvale, enkele myle wes van Pietermaritzburg, staan ’n woning wat ’n unieke plek in die geskiedenis van […]
November 5, 2018

Staatspresident M.W. Pretorius se verydelde droom

Die droom van ’n selfstandige Voortrekkerrepubliek met ’n eie hawe was die een ideaal waarna elke Voortrekkerleier en staatspresident van die noordelike Boererepubliek gestreef het.   […]
Augustus 20, 2018

PORT ELIZABETH – VERLEDE EN HEDE

Die geskiedenis van Port Elizabeth Daar word algemeen aanvaar dat Bartholomeus Diaz Algoabaai op sy soektog na ’n seeroete na die Ooste ontdek het. Dit moes […]
Augustus 20, 2018

Die Voortrekker-museum

In Desember 1838 het die Voortrekkers onder Andries Pretorius ’n gelofte afgelê dat indien die Allerhoogste hulle ’n oorwinning oor die Zoeloe-impi’s sou vergun, hulle en […]