Pioniers Artikels

September 19, 2019

Van der Stel se Kopermyn, dist. Springbok

Elf km oos van Springbok op die pad na Aggeneis en Pofadder hoog teen die helling van die Koperberge is Simon van der Stel se ou […]
September 12, 2019

Ngqika se Graf, Keiskammahoek

Ongeveer drie km verby Middeldrift op die pad vanaf Alice na King William’s Town draai ’n pad noordwaarts af na die skilderagtige Keiskammahoek in die Amatola-gebergte. […]
September 11, 2019

Die Cuylerville-kerkie, dist. Bathurst

Vanaf Bathurst loop ’n gruispad byna parallel met die kus na die mond van die Groot-Visrivier. Ongeveer halfpad na die Visrivier aan die regterkant van die […]
September 11, 2019

Bailey se Baken, Bathurst

’n Kilometer noordoos van Bathurst, links van die pad na Trappesvallei, verhef ’n heuweltop hom effens bokant die omringende golwende, groen heuwels. Op sy kruin staan […]
September 11, 2019

Metodiste-kerk, Clumber, Bathurst

Plaaskerke is ’n interessante kenmerk van Setlaarsland. Enige kilometers noord van Bathurst in die bosryke Torrensriviervallei staan daar op ’n mooi heuweltjie so ’n Metodiste-kerkie. Dit […]
September 11, 2019

Die Wolmeul, Bathurst

Ongeveer ’n kilometer suidwes van Bathurst aan die Bathurstrivier staan die oorblyfsels van die eerste wolmeul in die Oostelike Provinsie en waarskynlik ook die eerste in […]
September 11, 2019

Die Metodistekerk, Bathurst

In Bathurst staan daar ’n tweede kerkie, wat van groot historiese belang is. Dit hou ook noue verband met die Britse Setlaars van 1820. Die kerkie […]
September 11, 2019

Die St. Johanneskerk, Bathurst

Bathurst lê nouliks 16 km van Port Alfred op die pad na Grahamstad. Dit is waarlik die hart van die streek waar die 1820-Setlaars hulle gevestig […]
September 11, 2019

Die 1820-Setlaarskerk, Port Alfred

Port Alfred 1ê omtrent 58 km suid van Grahamstad aan die mond van die Kowie. Ook hier het in 1820 ’n aantal Britse Setlaars hul gevestig. […]