6 AUGUSTUS
Augustus 6, 2015
8 AUGUSTUS
Augustus 8, 2015

1881: Dr. EG (Ernst) Jansen gebore

Ernst George Jansen is op Strathearn, naby Dundee in Natal, gebore. Ná voltooiing van sy skoolloopbaan studeer hy verder in die regte aan die Universiteit Kaap die Goeie Hoop, waarna hy in 1906 in Pietermaritzburg as prokureur praktiseer. In Natal het hy ‘n leidende rol in die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur gespeel. In 1909 was hy ook stigterslid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hoewel hy aan die verkiesingsveldtog van die eerste Uniale Algemene Verkiesing van 1910 deelgeneem het, tree Jansen eers in 1915 aktief tot die politiek toe as kandidaat van die Nasionale Party vir die kiesafdeling Umvoti. In Oktober 1920 is Ernst Jansen tot Natalse hoofleier van die Nasionale Party verkies en in die daaropvolgende jaar het hy die setel Vryheid met ‘n meerderheid van drie stemme verower. Van 1925 tot 1929 was Jansen die Speaker van die Volksraad, en in 1929 is hy as Minister van Naturellesake aangestel. Op 26 Mei 1933 is hy weer as Speaker van die Volksraad aangestel, ‘n pos wat hy tot 1943 beklee het. Van 1943 tot 1947 was hy redakteur van die Engelstalige Nasionale Party-spreekbuis New Era. Sedert 1938 was Jansen ook voorsitter van die Sentrale Volksmonumentekomitee, Eeufeeskommissie asook die Voortrekkermonument se inhuldigingskomitee. Op 23 Oktober 1950 word hy deur die Britse koning as Goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika aangestel. Ernst George Jansen is uit erkenning vir die grootse bydrae wat hy tot die Afrikanervolk gelewer het, in die heldeakker in Pretoria
begrawe.

1895: Cecilia Wessels gebore
Cecilia Wessels is in Bloemfontein gebore. Haar pa, senator Cornelius Wessels, was administrateur van die Vrystaat. Sy het haar musiekopleiding in Kaapstad en Londen ontvang. Sy het een van die
mooiste, dramatiese sopraanstemme gehad en was internasionaal en plaaslik byna ’n legende. In 1959 het die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns ‘n erepenning aan haar toegeken. Sy is op 14 Desember 1970 in Kaapstad oorlede.

1913: John van der Berg gebore
John van der Berg, ‘n geniale mens met ‘n minsame geaardheid en ‘n fyn humorsin, het naas talle radiodramas, radiovervolgverhale en sportkommentare ook rubrieke soos Ook die klein dingetjies, Nog klein dingetjies en Elke huis het sy kruis met onderskeiding saamgestel en uitgesaai. Hy het hom in 1944 by die Afrikaanse Radiodiens aangesluit en op 6 Augustus 1972 afgetree. Al dié jare was hy
program-organiseerder in Durban. Op radiogebied veral het hy ‘n bres vir Afrikaans geslaan. Hy is op 27 Feruarie 1974 oorlede.