4 MEI
January 10, 2017
6 MEI
January 10, 2017

Gebeure

1652 – VOC-beamptes vind die eerste inheemse Kaapse houtbos

Vanaf die begin van die Kaapse verversingspos was daar ’n groot behoefte aan allerlei alledaagse noodsaaklikhede, waarvan timmer- en brandhout die belangrikstes was. In ’n poging om geskikte timmerhout te vind, het vier amptenare op hierdie dag oor Kloofnek gestap en aan die berghange bokant Houtbaai vir die eerste keer ’n inheemse houtbos teengekom. Dit was die begin van die ontginning van Suid-Afrika se inheemse houtbronne. Geen moeite is ontsien om voldoende voorrade van die kosbare hout te bekom nie. Vervoer- en arbeidsprobleme was egter deurgaans ’n groot struikelblok. Mettertyd is die gebied vanaf die huidige Constantianek tot by Nuweland verken en ontgin. Die haas onbegaanbare pad oor die Hottentots-Hollandberge, het tot diep in die agtiende eeu verhinder dat die welige bosse van die suidkusstreek  doeltreffend benut kon word. Reeds gedurende 1710 is in die Politieke Raad verslae oor hierdie Overbergse bosse ter tafel gelê. Tog is daar eers in die tweede helfte van die agtiende eeu begin om houtkappersposte in die omgewing van die huidige Riviersonderend, Swellendam en Heidelberg op te rig. Dit is deur  Kompanjiesarbeiders self bewerk. Daarvandaan is maandeliks enkele wavragte timmerhout na die Kaap gestuur. Gedurende 1777 is ’n dergelike onderneming in Outeniekwaland langs die Swartrivier begin. Dit was veral die hoë vervoerkoste wat die Kaapse owerheid gedwing het om uiteindelik in Desember 1786 die eerste werklike ekonomiese groeipunt aan die suidkus te begin met die aanlê van die houtkapperspos in Plettenbergbaai. Johan Fredrik Meding is as opsigter aangestel, terwyl Jan Jacob Jerling ’n skuur vir die opberging van die hout naby die strand gebou het. Reeds in Augustus 1788 is die eerste vrag hout met die skip Meermin na die Kaap vervoer.

1897 – Sir Alfred  Milner kom as goewerneur in die Kaap aan

1900 – Anglo-Boereoorlog: Inname van Winburg

Winburg word sonder weerstand deur die Boere deur die Britse mag onder genl. Ian Hamilton ingeneem. Pres. Paul Kruger beveel dat burgers wat in Natal afgestaan kan word, hulp in die Vrystaat moet verleen.

1902 – Anglo-Boereoorlog

Veertig vooraanstaande persone vanuit die Witwatersrand-omgewing dring daarop aan dat slegs die onvoorwaardelike oorgawe van die Boerekommando’s goed genoeg sal wees, en niks anders nie.

Percy Fitzpatrick, skrywer van die bekende werk Jock of the Bushveld was een van die groep van veertig gewees.

1925 – Afrikaans word as amptelike taal aanvaar in Suid-Afrika

1962 – Afgevaardigdes van VN besoek Pretoria

Twee afgevaardigdes van die Verenigde Nasies, dr. V Carpio en dr. Martinez de Alva kom in Pretoria aan. Die doel van die besoek was om die Suidwes-Afrika-kwessie met dr. HF Verwoerd te bespreek.

 

Geboortes

1831 – Gezina Susanna Kruger (neé du Plessis), eggenote van pres. Kruger († 20 Julie 1901)

 

Sterftes

1908 – Elizabeth Jane Dijkman, skrywer van die eerste Suid-Afrikaanse kookboek (* 25 Augustus 1840)

 

Bronne:

Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. 1980. Afrikaanse Kultuuralmanak. Johannesburg: FAK.

Vriende van Afrikaans. Dae uit ons geskiedenis. ’n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek. Kaapstad: Griffel.

https://www.sahistory.org.za

https://af.wikipedia.org/wiki/