Diamante word ontdek
Oktober 23, 2015
26 OKTOBER
Oktober 26, 2015

1874: Vierkleur deur die Kruisvlag vervang

Omdat staatspresident T.F. Burgers graag die sogenaamde Voortrekker vlag in ere wou herstel, het die volksraad van die ZAR op hierdie dag die bestaande landsvlag, die Vierkleur, deur ‘n nuwe vlag, die sogenaamde Kruisvlag, vervang. Die Kruisvlag was naas die bekende Driekleur van die Natalse Voortrekkers, die vlag van die Voortrekkers onder leiding van A.H. Potgieter. Dit het bestaan uit ‘n oorhoekse rooi kruis op ‘n blou agtergrond. Pres. Burgers het, om heraldiese redes, ‘n wit streep ingevoeg ten einde die rooi kruis van die blou agtergrond te skei. Op 10 Mei 1875 het die ZAR egter weer besluit om van die nuwe Kruisvlag af te sien en die Vierkleur weer in te stel. Die Kruisvlag sou egter as presidentsvlag beskou word, maar hiermee was pres. Burgers nie tevrede nie, en daar is volkome van die Kruisvlag afgesien. Die rooi kruis op hierdie vlag het as die St. Andrieskruis bekend gestaan. Vandaar, so word beweer, die naam Andries straat in Pretoria. Oorspronklik is dit baie beslis as St Andries straat deur landdros A.F. du Toit aangedui, maar met die jare het dit in die volksmond as slegs die Andries straat behoue gebly.